కాలిన గాయాలు త్వరగా తగ్గాలంటే....సులభమైన చిట్కాలు  

Home Remedies For Burns-

English Summary:Instead of taking a hand in the kitchen hot documents, blisters and burns in the flame anpincatam natural. To be out of this problem, some small tips to quickly get a good relief.Deep black tea bag to put it in the fridge for a while. The bag is put on the burns injuries.Black tea tonic acid, the skin relief. As well as the pain and reduce inflammation.The antioxidant properties of honey are high. Padukone during the night in front of honey and apply it on the burns.By doing this in a way that is unlikely to lead to all pheksan. Milk and milk burns take place.In this way, as the quick relief. Moreover, the milk in fridges during the time of the burn injuries, burns and apply it with cotton wool dipped.Burns and injuries, and apply it as a paste of mint leaves and mint leaves. After a little while, rinse with cold water.Mint is very effective in reducing inflammation. ...

వంటింట్లో వేడి వేడి పత్రాలు చేతికి పొరపాటున తగలటం వల్ల కాలిన ప్రదేశంలో బొబ్బలు వచ్చి మంట అన్పించటం సహజమే. ఈ సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడాలంటే కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. బ్లాక్ టీఈ బ్యాగ్ లను డీప్ ఫ్రిజ్ లో కొంచెం సేపు ఉంచాలి..

కాలిన గాయాలు త్వరగా తగ్గాలంటే....సులభమైన చిట్కాలు-

ఈ బ్యాగ్ లను కాలిన గాయాలపై ఉంచాలి. బ్లాక్ టీలో టానిక్ యాసిడ్ చర్మానికి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలాగే నొప్పి,మంట తగ్గిస్తుంది.

తేనేఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయి. తేనెను రాత్రి సమయంలో పడుకొనే ముందు కాలిన గాయాల మీద రాయాలి. ఈ విధంగా చేయటం వలన ఇన్ ఫెక్షన్ దరి చేరకుండా ఉంటుంది.

పాలుకాలిన ప్రదేశంలో పాలు రాయాలి. ఈ విధంగా చేయటం వలన తొందరగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అంతేకాక మంట ఎక్కువగా ఉన్న సమయంలో ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన పాలలో దూదిని ముంచి కాలిన గాయాలపై రాయాలి.

పుదీనా ఆకులుపుదీనా ఆకులను పేస్ట్ గా చేసి కాలిన గాయాలపై రాయాలి. కొంచెం సేపు అయ్యాక చల్లని నీటితో శుభ్రం చేయాలి. పుదీనా మంటను తగ్గించటంలో చాలా ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది.