ప్రతి ఆర్టీసీ బస్సు నెంబర్ ప్లేట్ మీద 'Z' అనే అక్షరం ఎందుకుంటుందో తెలుసా.? తల్లికి గుర్తుగా.!  

ప్రతి ఆర్టీసీ బస్సు నెంబర్ ప్లేట్ మీద ‘z’ అనే అక్షరం ఎందుకుంటుందో తెలుసా.? తల్లికి గుర్తుగా.!-

The RTC bus ... they do not come in time and do not think it's fun as a kid. How much did it go on ... at the same RTC bus. A few million people are getting this service. But have you ever seen RTC buses? The number is 1v, 5k, 222. Have you noticed the number plate given by the road transport company? The letter of 'judd' is the same as any dropoff. But that's why the letter is a big story behind it. Take a look!

.

..

..

..

  • ఆర్టీసీ బస్సు…ఆగడు పోదు సమయానికి రాదు అని చిన్నప్పుడు సరదాగా అనుకునే వాళ్ళం. ఎంత తిట్టుకున్నా…చివరికి అదే ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణం చేసేవాళ్ళం. నిత్యం కొన్ని లక్షల మంది దీని సేవలు అందుకుంటున్నారు. అయితే ఎప్పుడైనా ఆర్టీసీ బస్సుల నెంబర్ లు గమనించారా.

  • ప్రతి ఆర్టీసీ బస్సు నెంబర్ ప్లేట్ మీద 'Z' అనే అక్షరం ఎందుకుంటుందో తెలుసా.? తల్లికి గుర్తుగా.!-History Behind Letter Z In Number Plate Registration Of RTC

  • ? నెంబర్ అంటే 1v , 5k , 222 కాదండోయి. రోడ్డు రవాణా సంస్థ ఇచ్చిన నెంబర్ ప్లేట్ గమనించారా.? ఏ డిపోకి చెందినవైనా వాటిపై ‘జడ్‌’ అనే ఇంగ్లీషు అక్షరం మాత్రం తప్పకుండా ఉంటుంది.

  • అయితే ఆ అక్షరం ఎందుకు ఉంది అని అంటే దాని వెనకాల పెద్ద స్టోరీ నే ఉంది. అదేంటో ఒక లుక్ వేసుకోండి!

    History Behind Letter Z In Number Plate Registration Of RTC-

    ఆ అక్షరం ఒక వ్యక్తి పేరుకు సూచన. నిజాం ప్రభువు మిర్‌ ఉస్మాన్ ఆలీ ఖాన్ నిజాం సంస్థానంలో బస్సు సర్వీసులను ప్రవేశపెట్టినపుడు తన తల్లి జరా బేగం (Zahra Begum) పేరుతో ఆ సంస్థను నిర్వహించాలని తలచాడట.

  • కానీ అతడి మంత్రులు ఆ సంస్థ నిజాం వంశం పేరుతోనే ఉంటే మంచిదని చెప్పడంతో కనీసం తన తల్లి పేరులో మొదటి అక్షరం ‘జెడ్‌’ నైనా బస్సుల నంబర్‌ ప్లేటుపై ముద్రించాలని తీర్మానించాడట. ఆ తరువాత నిజాం సంస్థానాన్ని భారతదేశ ఆధీనంలోకి తీసుకుంటూ ఒప్పందం జరిగినప్పుడు కూడా ఈ అంశాన్ని చేర్చి దానికి చట్టబద్దత చేకూర్చాడట.

  • అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకూ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా నంబర్‌ ప్లేటు పై ‘జెడ్‌’ అక్షరం మాత్రం చెక్కుచెదరలేదు.