హిందు ధర్మ శాస్త్ర ప్రకారం ఎట్టి పరిస్థితిలో కింద పెట్టకూడని వస్తువులు  

Hindu Dharnmam Prakaaram Kinda Pettakudani Things-

జంధ్యం

Hindu Dharnmam Prakaaram Kinda Pettakudani Things---

దీపం

బంగారం

ఒకవేళ పెడితే ఆర్థిక స‌మ‌స్య‌లు క‌లుగుతాయ‌ట‌.