హలో మూవీ మొదటివారం వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్   Hello First Week Worldwide Collections     2017-12-29   01:08:13  IST  Raghu V

Nizam – 5.02 Cr
Ceded – 1.88 cr
UA – 1.23 Cr
East – 0.62 Cr
West – 0.54 Cr
Krishna – 0.79 Cr
Guntur – 1.10 Cr
Nellore – 0.40 Cr

Telugu states total – 11.58 cr (share)

Karnataka – 1.23 cr
USA – 2.39 cr
ROI + ROW – 0.55cr

Worldwide Total share – 15.75cr.

* Close to 50% recovery in first week.

* Below part first week. Akhil – The Power of Jua had around 17cr first week.

* Will end up as a DISASTER/FLOP at this trend with positive word of mouth.