జామపండును నైవేద్యంగా పెడితే కలిగే లాభాలు ఏమిటో తెలుసా?  

  • ప్రతి ఒక్కరు తమ ఇష్ట దైవానికి పండ్లను సమర్పించటం మాములుగా జరిగేదే. అయితే కొన్ని రకాల పండ్లను నైవేద్యంగా పెడితే సిరి సంపదలు పొందటమే కాకుండా అనేక లాభాలు ఉన్నాయని పురోహితులు,జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు.

  • దేవునికి జామ పండ్లను నైవేద్యంగా పెడితే సకల సంపదలు పెరగటమే కాకుండా రాజ మర్యాదలు జరుగుతాయి.

  • రుద్రాభిషేకం సమయంలో జామ పండు జ్యుస్ తో అభిషేకం చేస్తే అనుకున్న పనులు త్వరగా జరుగుతాయి.

  • గణపతి విగ్రహానికి కుడివైపున తాంబూలంతో జామ పండ్లను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే అధిక లాభం కలుగుతుంది.

  • శ్రీలక్ష్మీనారాయన దేవునికి నైవేద్యం పెట్టిన జామ పండ్లను కొత్త దంపతులకు ఇచ్చి తినమని చెప్పితే వారిలో కలహాలు రాకుండా అన్యోన్యంగా ఉంటారు.

  • దుర్గాదేవీకి దీపనమస్కారాలు చేసి జామ పండ్లను నైవేద్యంగా పెడితే సంతానం లేని వారికీ సంతానం కలుగుతుంది.

  • గౌరీ దేవికి నైవేద్యంగా పెట్టిన జామ పండును తింటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

  • పెళ్లి కానీ అమ్మాయిల చేతుల మీదుగా జామ పండ్లతో పూజ చేయించి ఆ జామ పండ్లను సుమంగుళులకు తాంబూలాలుగా ఇస్తే తొందరగా పెళ్లి అవ్వటమే కాకుండా మంచి వరుడు లభిస్తాడు.