జామపండును నైవేద్యంగా పెడితే కలిగే లాభాలు ఏమిటో తెలుసా?  

Guava Fruit Importance In Pooja-importance In Pooja,telugu Devotional

ప్రతి ఒక్కరు తమ ఇష్ట దైవానికి పండ్లను సమర్పించటం మాములుగా జరిగేదే.అయితే కొన్ని రకాల పండ్లను నైవేద్యంగా పెడితే సిరి సంపదలు పొందటమే కాకుండా అనేక లాభాలు ఉన్నాయని పురోహితులు,జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు.

Guava Fruit Importance In Pooja-importance In Pooja,telugu Devotional Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) Guava Fruit Importance In Pooja-importance Pooja Telugu Devotional-Guava Fruit Importance In Pooja-Importance Pooja Telugu Devotional

దేవునికి జామ పండ్లను నైవేద్యంగా పెడితే సకల సంపదలు పెరగటమే కాకుండా రాజ మర్యాదలు జరుగుతాయి.

రుద్రాభిషేకం సమయంలో జామ పండు జ్యుస్ తో అభిషేకం చేస్తే అనుకున్న పనులు త్వరగా జరుగుతాయి.

Guava Fruit Importance In Pooja-importance In Pooja,telugu Devotional Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) Guava Fruit Importance In Pooja-importance Pooja Telugu Devotional-Guava Fruit Importance In Pooja-Importance Pooja Telugu Devotional

గణపతి విగ్రహానికి కుడివైపున తాంబూలంతో జామ పండ్లను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే అధిక లాభం కలుగుతుంది.

శ్రీలక్ష్మీనారాయన దేవునికి నైవేద్యం పెట్టిన జామ పండ్లను కొత్త దంపతులకు ఇచ్చి తినమని చెప్పితే వారిలో కలహాలు రాకుండా అన్యోన్యంగా ఉంటారు.

దుర్గాదేవీకి దీపనమస్కారాలు చేసి జామ పండ్లను నైవేద్యంగా పెడితే సంతానం లేని వారికీ సంతానం కలుగుతుంది.

గౌరీ దేవికి నైవేద్యంగా పెట్టిన జామ పండును తింటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

పెళ్లి కానీ అమ్మాయిల చేతుల మీదుగా జామ పండ్లతో పూజ చేయించి ఆ జామ పండ్లను సుమంగుళులకు తాంబూలాలుగా ఇస్తే తొందరగా పెళ్లి అవ్వటమే కాకుండా మంచి వరుడు లభిస్తాడు.

DEVOTIONAL