గడపకు పసుపు రాసి బొట్టు పెడితే..?  

Gadapaku Pasupu Raasi Kunkuma Bottu Pedite-

 • ప్రధాన ద్వారం గడపకు వారానికి ఒకసారైనా పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్టు పెడితచాలా మంచిది. ఒకవేళ ఆలా వీలు కాకపోతే పర్వదినాలలో అయినా పసుపు రాసకుంకుమ పెడితే మంచిది.

 • గడపకు పసుపు రాసి బొట్టు పెడితే..?-

 • ఈ విధంగా చేయటం వలన లక్ష్మి దేవి ఇంటిలో ఉంటుందిఅలాగే ఎటువంటి దుష్ట శక్తులు ఇంటిలోకి రావు.

 • ప్రతి శుక్రవారం గడపకు పసుపరాసి గడపపై నల్లటి తాడుతో పటిక కడితే నర దోషం పోతుంది.

  పండుగ రోజుల్లో తప్పనిసరిగా గుమ్మానికి మామిడి తోరణాలు కట్టాలి.

 • అలాగఇంటిలో పూజ గదిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. పూజ గదిలోకి అశుభ్రమైదుస్తులు,స్నానం చేయకుండా పరిస్థితిలోను వెళ్ళకూడదు.

 • దేవుడి పటాలకకుంకుమ బొట్టు,పువ్వులు పెట్టి ఆ తర్వాత దీపారాధన చేయాలి.

  దేవుడి గదిలో ఎక్కువగా దేవుడి ఫోటోలు లేదా దేవుడి ప్రతిమలు పెట్టకూడదు.

 • అందువల్ల దేవుడి గది శుభ్రంగఉంచుకోవాలి.