గడపకు పసుపు రాసి బొట్టు పెడితే..?  

Gadapaku Pasupu Raasi Kunkuma Bottu Pedite-

ప్రధాన ద్వారం గడపకు వారానికి ఒకసారైనా పసుపు రాసి కుంకుమ బొట్టు పెడితచాలా మంచిది. ఒకవేళ ఆలా వీలు కాకపోతే పర్వదినాలలో అయినా పసుపు రాసకుంకుమ పెడితే మంచిది. ఈ విధంగా చేయటం వలన లక్ష్మి దేవి ఇంటిలో ఉంటుందిఅలాగే ఎటువంటి దుష్ట శక్తులు ఇంటిలోకి రావు..

గడపకు పసుపు రాసి బొట్టు పెడితే..?-

ప్రతి శుక్రవారం గడపకు పసుపరాసి గడపపై నల్లటి తాడుతో పటిక కడితే నర దోషం పోతుంది. పండుగ రోజుల్లో తప్పనిసరిగా గుమ్మానికి మామిడి తోరణాలు కట్టాలి. అలాగఇంటిలో పూజ గదిని శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి.

పూజ గదిలోకి అశుభ్రమైదుస్తులు,స్నానం చేయకుండా పరిస్థితిలోను వెళ్ళకూడదు. దేవుడి పటాలకకుంకుమ బొట్టు,పువ్వులు పెట్టి ఆ తర్వాత దీపారాధన చేయాలి. దేవుడి గదిలో ఎక్కువగా దేవుడి ఫోటోలు లేదా దేవుడి ప్రతిమలు పెట్టకూడదునాలుగు లేదా ఐదు ఫోటోలను పెట్టి పూజ చేయాలి.

పూజ గది గజిబిజిగా లేకుండఉంటేనే ప్రశాంతంగా పూజ చేసుకోగలం. అందువల్ల దేవుడి గది శుభ్రంగఉంచుకోవాలి.