ఈ ఆహారాలకు ఎక్స్‌పైరీ ఉండదు తెలుసా..!  

Foods With No Expiry Dates-

మనకు ఏదైనా నొప్పి వచ్చిందంటే మెడిసిన్స్ వేసుకుంటాం. వాటికీ ఎక్స్‌పైరఉంటుంది. అలాగే మనం వాడే చాలా వస్తువులకు ఎక్స్‌పైరీ ఉంటుంది..

ఈ ఆహారాలకు ఎక్స్‌పైరీ ఉండదు తెలుసా..!-

ఎక్స్‌పైరీ దాటిందంటే ఇక ఆ వస్తువు వాడటానికి ఉపయోగపడదు. కానీ మనరెగ్యులర్ వాడే కొన్ని వస్తువులకు ఎక్స్‌పైరీ ఉండదు. వాటిని ఎన్నసంవత్సరాలు అయినా ఉపయోగించవచ్చు.

తేనే

కానీ ప్యాకింగ్ తేనమాత్రం ఆలా ఉండదు. సహజ సిద్ధమైన తేనెను అప్పటికప్పుడు సేకరించి నిల్చేస్తే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా పాడవకుండా అలానే ఉంటుంది.బియ్యం

కాకపోతే ఆ బియ్యాన్ని గాలి చొరబడని డబ్బాలు, సంచుల్లనిల్వ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఉంటుంది. లేదంటే పురుగులు ప్రవేశించి బియ్యాన్నపాడు చేస్తాయి.

పంచదార

ఉప్పు
ఇన్‌స్టంట్ కాఫీ

అయితడీప్ ఫ్రీజర్ లో పెట్టినప్పుడు మాత్రమే. అలా ఉంచుకుని ఎన్ని రోజులైనవాడుకోవచ్చట.పప్పులు

వాటిల్లో పోషకాలు కూడా అలాగఉంటాయి. వీటిని ఎన్ని రోజుల పాటు అయినా నిల్వ చేయవచ్చు. అయితే పురుగులపట్టకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.

మద్యం