ఇరవై లక్షల లైక్ చేసారు.మీరు లైకేసుకోండి..అన్నీ తెలుసుకోండి..#పైన లైకేసుకోండి...అన్నీ తెలుసుకోండి#https://facebook.com/telugustop/#లైక్ చేయండి. అన్నీ NRI/ఇమ్మిగ్రేషన్ న్యూస్ సులభముగా తెలుసుకోండి#https://facebook.com/telugunrinews/     2018-05-27   10:50:59  IST  Raghu V