శుక్రవారం రోజు తెల్లటి పూలతో ఈ విధంగా పూజ చేస్తే లక్ష్మి కటాక్షం  

Flowers Offered To Hindu Gods And Goddesses In Pooja-

మనిషికి ఉదయం లేచిన దగ్గర నుండి పడుకొనే దాక డబ్బులు అవసరం ఉంటుందిడబ్బులు ఉండాలంటే లక్ష్మి కటాక్షం తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంసౌభాగ్యం,పేరు ప్రతిష్టలు, ధైర్యం,ధాన్యం,విద్యా ఇలా ఏది కావాలన్నా డబ్బఉండాల్సిదే. అందువల్ల లక్ష్మి కటాక్షం ఉండాల్సిదే...

శుక్రవారం రోజు తెల్లటి పూలతో ఈ విధంగా పూజ చేస్తే లక్ష్మి కటాక్షం-

ఆమె చల్లని చూపు మమీద ఉంటేనే జీవితాన్ని సంతోషంగా గడపగలం. శుక్రవారం అమ్మవారిని ఇలపూజిస్తే లక్ష్మి కటాక్షం కలుగుతుంది. శుక్రవారం అంటే అమ్మవారికి ఇష్టమైన రోజు కాబట్టి ఆ రోజు అమ్మవారికఇష్టమైన పూలు,నైవేద్యంలతో పూజ చేస్తే మంచిది.

శుక్రవారం ఉదయమే లేచఇంటిని శుభ్రం చేసుకొని తలస్నానము చేసి అమ్మవారికి ఇష్టమైన తెల్లని పూలతపూజ చేయాలి. అలాగే శుక్రవారం నాడు సాయంకాలం దీపాలు పెట్టేలోపు, ఇంటినశుభ్రపరచుకుని… శుభ్రంగా ఆడవారు తయారు అయ్యి ఇంటి ముఖద్వారం గుమ్మాన్నఅలంకరించాలి.గుమ్మానికి పసుపు రాసి కుంకుమ పెట్టి గుమ్మానికి రెండు వైపుల తెల్లనపూలను అలంకరించాలి.

అమ్మవారికి శుక్రవారం రోజున తెల్లని పూలతో పూజిస్తచాలా ఇష్టం. శుక్రవారం నాడు గుమ్మానికి తెల్లని పూలు రెండు వైపులపెట్టడం తో పాటు, అమ్మవారికి తెల్లని పూల దండ వేసి, తెల్లని పూలతపూజిస్తే ఆమె చాలా సంతోషపడి…మన మీద ఆమె అనుగ్రహాన్ని చూపి జీవితంలసుఖసంతోషాలను కలిగిస్తుంది.