పెళ్ళిలో అల్లుడు కాళ్ళు కడిగే సమయంలో మామగారు ఏమని అనుకుంటారో తెలుసా?  

Facts Behind Legs Cleaning In Marriage-

According to the Hindu tradition, the uncle of the bride is the one who practices the water in the head and cleanses the water. There are many rituals in this marriage. Every ritual has something to do with something. Prior to commencing the wedding process, the rice goes to the Ganesha without any disturbance and then starts doing things.

Also in the wedding is very important to play. This ritual was made to make the girl child that she was not married and had gone away. Let's see what the uncle does at the moment when he is wearing the brushes in the marriage.

I am giving you my daughter Dharma, Ardha, Kama and Moksha for a bigger child from the childhood of a bridal son, Donate. This donation asks me to get access to the Brahma world. You are a son of a sandalwood. Bring the legs of the groom to wash your feet. He is the father of the bride .. They feel like Lakshmi Narayanas are getting married and put them on the axis.

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్ళిలో మామగారు అల్లుడు కాళ్ళు కడిగి ఆ నీటినతల మీద జల్లుకొనే ఆచారం ఒకటి ఉంది. ఇలా పెళ్ళిలో ఎన్నో ఆచారాలు ఉన్నాయిప్రతి ఆచారం వెనక ఎదో ఒక పరమార్ధం ఉంది. పెళ్లి పనులు మొదలు పెట్టటానికముందు ఎటువంటి విఘ్నలు రాకుండా వినాయకునికి బియ్యం మూట కట్టి ఆ తర్వాపనులను మొదలు పెడతారు..

పెళ్ళిలో అల్లుడు కాళ్ళు కడిగే సమయంలో మామగారు ఏమని అనుకుంటారో తెలుసా?-Facts Behind Legs Cleaning In Marriage

అలాగే పెళ్ళిలో ఆడపడుచుకు కూడా చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. పెళ్లి అయ్యఅత్తారింటికి వెళ్లిన ఆడపిల్ల పుట్టింటికి దూరం కాలేదన్న భావకలిగించటానికి ఈ ఆచారం పెట్టారు. ఇక పెళ్ళిలో అల్లుడు కాళ్ళు కడిగసమయంలో మామగారు ఏమని అనుకుంటారో తెలుసుకుందాం.

ఓ పెండ్లి కుమారుడా పంచ భూతాల సాక్షిగా చిన్ననాటి నుంచి అల్లారుముద్దుగపెంచి పెద్ద చేసిన నా కూతురుని ధర్మ,అర్ధ,కామ,మోక్షలకై నీకఅర్పిస్తున్నాను. దానం ఇస్తున్నాను. ఈ దానం వల్ల నాకు బ్రహ్మ లోప్రాప్తి కలగాలని అడుగుతున్నాను.

ఓ పెండ్లి కుమారుడా నీవు ఈ సమయాసాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడివే…నా బిడ్డ లక్ష్మి దేవి. అంతటా నీకకాళ్ళు కడుగుతున్నానని చెప్పి వరుడి కాళ్ళు కడుగుతాడు వధువు తండ్రి.

వారిని లక్ష్మి నారాయణులుగా భావించి పెళ్ళికి వచ్చిన వారందరు వారి మీఅక్షింతలు వేసి నమస్కారం చేస్తారు.