పెళ్ళిలో అల్లుడు కాళ్ళు కడిగే సమయంలో మామగారు ఏమని అనుకుంటారో తెలుసా?  

Facts Behind Legs Cleaning In Marriage-

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్ళిలో మామగారు అల్లుడు కాళ్ళు కడిగి ఆ నీటినతల మీద జల్లుకొనే ఆచారం ఒకటి ఉంది.ఇలా పెళ్ళిలో ఎన్నో ఆచారాలు ఉన్నాయిప్రతి ఆచారం వెనక ఎదో ఒక పరమార్ధం ఉంది.

Facts Behind Legs Cleaning In Marriage--Facts Behind Legs Cleaning In Marriage-

పెళ్లి పనులు మొదలు పెట్టటానికముందు ఎటువంటి విఘ్నలు రాకుండా వినాయకునికి బియ్యం మూట కట్టి ఆ తర్వాపనులను మొదలు పెడతారు.

Facts Behind Legs Cleaning In Marriage--Facts Behind Legs Cleaning In Marriage-

అలాగే పెళ్ళిలో ఆడపడుచుకు కూడా చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.పెళ్లి అయ్యఅత్తారింటికి వెళ్లిన ఆడపిల్ల పుట్టింటికి దూరం కాలేదన్న భావకలిగించటానికి ఈ ఆచారం పెట్టారు.

ఇక పెళ్ళిలో అల్లుడు కాళ్ళు కడిగసమయంలో మామగారు ఏమని అనుకుంటారో తెలుసుకుందాం.

ఓ పెండ్లి కుమారుడా పంచ భూతాల సాక్షిగా చిన్ననాటి నుంచి అల్లారుముద్దుగపెంచి పెద్ద చేసిన నా కూతురుని ధర్మ,అర్ధ,కామ,మోక్షలకై నీకఅర్పిస్తున్నాను.దానం ఇస్తున్నాను.ఈ దానం వల్ల నాకు బ్రహ్మ లోప్రాప్తి కలగాలని అడుగుతున్నాను.ఓ పెండ్లి కుమారుడా నీవు ఈ సమయాసాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడివే…నా బిడ్డ లక్ష్మి దేవి.అంతటా నీకకాళ్ళు కడుగుతున్నానని చెప్పి వరుడి కాళ్ళు కడుగుతాడు వధువు తండ్రి.

వారిని లక్ష్మి నారాయణులుగా భావించి పెళ్ళికి వచ్చిన వారందరు వారి మీఅక్షింతలు వేసి నమస్కారం చేస్తారు.