ఉప్పు అధికంగా తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?  

Excessive Salt Consumption Aid-

Any dish made must be salty. Some people eat less salt. Some people eat some salt too. Many of the health problems are caused by eating more salt. Our body needs salt to work properly. But if you use salt over the dose, the disadvantages take place. Let's learn about health problems caused by eating salt.

High salt intake increases blood pressure. There are also heartburns. Sodium in the blood increases because of excessive salt intake. This causes the kidneys to be uncomfortable and send out water from the body. This leads to increased blood pressure and increased blood pressure. It causes blood, heart, brain, kidney failure, and so on.

. Salt in the body is high when it comes to salt in the blood. That is why there is tremendous thirst. Salt is great because the percentage of water in the body decreases and body parts are scarce. Once the salt is over, the kidneys stop urine and use that water for salt. The inflammation comes in the urine

ఏ వంటకం చేసిన ఉప్పు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. కొంత మంది ఉప్పు తక్కువగతింటారు. అలాగే కొంతమంది ఉప్పును కాస్త ఎక్కువగా తింటూ ఉంటారు...

ఉప్పు అధికంగా తింటే ఏమవుతుందో తెలుసా?-Excessive Salt Consumption Aid

ఆలా ఉప్పఎక్కువగా తినటం వలన ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. మన శరీరం సక్రమంగపనిచేయటానికి ఉప్పు అవసరమే. కానీ మోతాదుకు మించి ఉప్పును వాడితే అనర్ధాలజరుగుతాయి.

ఉప్పు ఎక్కువగా తినటం వలన కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలు గురించతెలుసుకుందాం.

ఉప్పును ఎక్కువగా తీసుకోవటం వలన రక్తపోటు పెరుగుతుంది. తద్వారగుండెజబ్బులు వస్తాయి.

ఉప్పు అధికంగా తినటం వలన రక్తంలో సోడియం శాతపెరుగుతుంది. దీని కారణంగా కిడ్నీలలో అసౌకర్య ఏర్పడి శరీరం నుండి నీటినబయటకు పంపటం కష్టం అవుతుంది. దీని కారణంగా రక్తనాళాలపై ఒత్తిడి పెరిగరక్తపోటు వస్తుంది.

ఇది క్రమంగా రక్తపోటు గుండె, బ్రెయిన్, కిడ్నీ విఫలమొదలగు వ్యాధులకు కారణమవుతుంది.

శరీరంలో ఉప్పు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఉప్పు రక్తంలో కలవటానికి నీరు అధికంగఅవసరం అవుతుంది. అందువల్ల విపరీతమైన దాహం కలుగుతుంది. ఉప్పు ఎక్కువగఉండుట వలన శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గి శరీర భాగాలు ఉబ్బుతాయి.

ఉప్పు అధికకాగానే కిడ్నీలు మూత్రాన్ని ఆపేసి, ఆ నీటిని ఉప్పు కోసం వినియోగిస్తాయిదాంతో మూత్రం పోసేటప్పుడు మంట వస్తుంది...

ఈ చిహ్నాలు కనపడితే తప్పనిసరిగా శరీరంలో ఎక్కువగా ఉప్పు ఉందని అర్ధచేసుకోవాలి. దీనికి పరిష్కారంగా ప్రతిరోజూ నీటిని అధికంగా తాగడం, ఉప్పఅధికంగా వుండే ప్యాకేజ్ ఆహారాలు మానటం చేయాలి.

తాజా పండ్లు, కూరలతినాలి.