అతిమద్యం వలన తలనొప్పి కలిగితే ఏం చేయాలి?  

Excellent Tips To Get Rid Of Hangover-

English Summary:Comes to alcohol intoxication and excessive drinking. As well as also gets the occasional headache.The pain is bharincalenattuga. It is known that over hang in mandubabula.Now is the time to see how to get such relief.

* The first work to be done, better drinking water.As much as possible, I have had enough water to drink anipincentala.

* Not only is drinking water, fruit juice, especially orange juice, sports drink, drink.

* Caffeine is the over hang of the ingredients, take the coffee at all. Caffeine If such a feeling at the time, except for headache and grow, not slow down.

* Eat cooked eggs. Eggs with amino acids, alcohol brings out the feeling of reaching the toxins.Reduce the hangover.

* The materials should eat more potassium.That means, such as a banana.

* Nidratiste while adjusting the same.Be patient for a while, so nadiste better ..

మద్యం అతిగా తాగితే మత్తు ఎలాగో వస్తుంది. దాంతోపాటు తలనొప్పి కూడా వచ్చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు. ఆ నొప్పి భరించలేనట్టుగా ఉంటుంది...

అతిమద్యం వలన తలనొప్పి కలిగితే ఏం చేయాలి?-

దీన్నే మందుబాబుల భాషలో హ్యాంగ్ ఓవర్ అని అంటారు. అలాంటి సమయంలో ఉపశమనం ఎలా పొందాలో ఇప్పుడు చూడండి.* మొదట చేయాల్సిన పని, నీళ్ళు బాగా తాగడం.

సాధ్యమైనంత వరకు, ఇక చాలు అనిపించేంతలా నీళ్ళు తాగండి.* మంచినీరు మాత్రమే కాదు, పండ్ల రసం, ముఖ్యంగా ఆరెంజ్ జ్యూస్, స్పోర్ట్స్ డ్రింక్ తాగండి.* హ్యాంగ్ ఓవర్ లో ఉన్నప్పుడు కెఫైన్ ఉండే పదార్థాలు, ముఖ్యంగా కాఫీ అస్సలు తీసుకోవద్దు.

అలాంటి సమయంలో ఒంట్లో కెఫైన్ పడితే, తలనొప్పి ఇంకా పెరుగుతుందే తప్ప, తగ్గదు.* ఉడకబెట్టిన గుడ్లు తినండి. అమినో ఆసిడ్స్ కలిగిన గుడ్లు, మద్యం వలన ఒంట్లో చేరిన టాక్సిన్స్ ని బయటకు తెస్తాయి.

దాంతో హ్యాంగోవర్ తగ్గుతుంది.* పొటాషియం ఎక్కువ ఉండే పదార్థాలు తినాలి. అంటే, అరటిపండు లాంటివి అన్నమాట.

* కాసేపు నిద్రతీస్తే అదే సర్దుకుంటుంది. ఓపిక ఉండి, కాసేపు అలా నడిస్తే ఇంకా బెటర్.