చర్మంపై దురద,వాపు తగ్గటానికి అద్భుతమైన చిట్కాలు  

Effective Home Remedies For Burning Sensation-

The largest organ in our body is the skin. The skin protects our body from sun and rain. The skin is very sensitive. We have the responsibility to preserve such a skin. If you do not take proper care for the skin, some kind of problems come with itching, swelling, and inflammation. There are some kitchen tips to get out of those problems. Now let's learn about them.

Aloe

Symptoms of aloe vera are effective in reducing inflammation. Apply a little aloe gel in the affected area. Gel can be used on the market. Any alley in the backyard can be used

.

Lemonade

The presence of astringent properties in the lemon juice causes the effect of cooling on the skin, causing itching and itching. Apply a little lemon juice in a place where it is burned and cleaned with cold water.

Ot mele

It causes cooling to the skin and reduces burning and itching. Sprinkle a spoon of oatmeal into water and make it into a soft paste. Apply this paste on the affected area and clean it with warm water.

Yellow

Due to the presence of antibacterial and anti-inflammatory properties in yellow, it is very effective in removing bacteria that cause itching. Mix water in yellow and paste it. Apply this paste in the affected area and clean it after a quarter. .

మన శరీరంలో అతి పెద్ద అవయవం చర్మం. చర్మం మన శరీరాన్ని ఎండ,వాన నుండకాపాడుతుంది. చర్మం చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది..

చర్మంపై దురద,వాపు తగ్గటానికి అద్భుతమైన చిట్కాలు-Effective Home Remedies For Burning Sensation

అటువంటి చర్మాన్నసంరక్షించుకోవలసిన బాధ్యత మనకు ఉంది. చర్మానికి సరైన సంరక్షణ తీసుకోకపోతకొన్ని రకాల సమస్యలు వచ్చి దురద,వాపు,మంట వంటివి వస్తాయి. ఆ సమస్యల నుండబయట పడటానికి కొన్ని వంటింటి చిట్కాలు ఉన్నాయి.

ఇప్పుడు వాటి గురించవివరంగా తెలుసుకుందాం.

కలబందకలబందలో ఉండే లక్షణాలు మంట,వాపును తగ్గించటంలో చాలా ప్రభావవంతంగపనిచేస్తుంది. ప్రభావిత ప్రాంతంలో కొంచెం కలబంద జెల్ రాయాలి. మార్కెట్ లదొరికే జెల్ ని అయినా వాడవచ్చు.

పెరట్లో ఉండే కలబంద అయినా వాడవచ్చు.

నిమ్మరసంనిమ్మరసంలో ఆస్ట్రిజెంట్ లక్షణాలు ఉండుట వలన చర్మంపై కూలింగ్ ప్రభావాన్నచూపి మంట,దురద తగ్గిస్తుంది. మంట,దురద ఉన్న ప్రదేశంలో కొంచెం నిమ్మరసరాసి ఆరిన తర్వాత చల్లని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి.

ఓట్ మీల్చర్మానికి చల్లదనాన్ని కలిగించి మంట,దురద తగ్గిస్తుంది. ఒక స్పూన్ ఓటమీల్ ను నీటిలో నానబెట్టి మెత్తని పేస్ట్ గా చేయాలి..

ఈ పేస్ట్ నప్రభావిత ప్రాంతం మీద రాసి ఆరిన తర్వాత గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రచేసుకోవాలి.

పసుపుపసుపులో యాంటీ బాక్టీరియల్ మరియు యాంటి ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉండుట వలదురదకు కారణం అయిన బ్యాక్టీరియాను తొలగించటంలో చాలా సమర్ధవంతంగపనిచేస్తుంది. పసుపులో నీరు కలిపి పేస్ట్ చేయాలి. ఈ పేస్ట్ ని ప్రభావిప్రాంతంలో రాసి పావుగంట తర్వాత శుభ్రం చేసుకోవాలి.