చర్మంపై దురద,వాపు తగ్గటానికి అద్భుతమైన చిట్కాలు  

Effective Home Remedies For Burning Sensation-

పెరట్లో ఉండే కలబంద అయినా వాడవచ్చు..

Effective Home Remedies For Burning Sensation--Effective Home Remedies For Burning Sensation-