ఇంటిలో దుర్వాసన పోవాలంటే అద్భుతమైన చిట్కాలు  

Effective Home Remedies For Bad Smell At Home-

The beginning of the season began. In the rainy season, clothes are a big problem. The clothes are coming in a kind of stinking home because of the sack. To avoid that stink, some home tips should be followed. They work very efficiently. The lemon juice is especially helpful in these tips. Citric acid in lemon is efficiently burning microorganisms that cause the actual odor. So lemon juice is a great way to get rid of odor.

If the clothes are washed down, a bucket of two lemon juice is dipped in the water when it is dipped in water. When the house is cleaned, a little bit of lemon juice in the water becomes a stain in the home.

. Vinegar also serves as a lemon juice. Vinegar has the ability to digest the fungus. So, clean up the house clean up the vinegar and get a good smell.

Mix the baking soda in water and mix well with water in a stinking area for 5 minutes. Stir in a cloth and put it in a place of odor in the house. Also, the moisture in the clothes on the shelves of clothes makes you feel good and does not get rid of odor.

..

..

..

వానాకాలం మొదలు అయింది. వానాకాలంలో బట్టలు ఆరటం అనేది పెద్ద సమస్యగఉంటుంది. ఆ బట్టలు సరిగా అరకపోవటం వలన ఒక రకమైన దుర్వాసన ఇంటిలో వస్తఉంటుంది...

ఇంటిలో దుర్వాసన పోవాలంటే అద్భుతమైన చిట్కాలు-Effective Home Remedies For Bad Smell At Home

ఆ దుర్వాసన తగ్గాలంటే కొన్ని ఇంటి చిట్కాలను పాటించాలి. ఇవచాలా సమర్ధవంతంగా పనిచేస్తాయి. ఈ చిట్కాలలో ముఖ్యంగా నిమ్మరసం బాగసహాయపడుతుంది.

అసలు దుర్వాసన రావటానికి కారణం అయిన సూక్ష్మజీవులననిమ్మలో ఉన్న సిట్రిక్ యాసిడ్ సమర్ధవంతంగా తరిమి కొడుతోంది. అందువల్దుర్వాసన పోవటానికి నిమ్మరసం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

బట్టలు ఉతికి జాడించటం అయ్యాక ఆరవేయటానికి ముందు ఒక బకెట్ నీటిలో రెండనిమ్మకాయల రసంను పిండి ఆ నీటిలో ముంచి ఆరవేస్తే బట్టల నుంచి దుర్వాసరాదు.

ఇంటిని శుభ్రం చేసినప్పుడు ఆ నీటిలో కాస్త నిమ్మరసం పిండితే ఇంటిలదుర్వాసన కూడా మాయం అయ్యిపోతుంది.

అలాగే వెనిగర్ కూడా నిమ్మరసం వలె పనిచేస్తుంది. వెనిగర్ కి ఫంగస్ ననిర్ములించే శక్తి ఉంది. అందువల్ల ఇంటిని శుభ్రం చేసే నీటిలో వెనిగరవేస్తె ఇల్లంతా దుర్వాసన పోయి మంచి వాసన వస్తుంది.

నీటిలో బేకింగ్ సోడా వేసి బాగా కలిపి ఆ నీటిని దుర్వాసన వచ్చే ప్రదేశాలలజల్లితే 5 నిమిషాల్లో దుర్వాసన మాయం అయ్యిపోతుంది...

ఉప్పును ఒక క్లాత్ లో వేసి మూటలా కట్టి ఇంటిలో దుర్వాసన వచ్చే ప్రదేశాలలపెట్టాలి. అలాగే బట్టలు ఉన్న అరలలో పెట్టిన బట్టలకు ఉన్న తేమను ఉప్పపీల్చుకొని దుర్వాసన రాకుండా చేస్తుంది.