తలలో జిడ్డును తొలగించే అద్భుతమైన పాక్స్  

Easy Homemade Hair Packs For Oily Hair-

If the hair is long and lazy, the beauty of the face is doubled. Oily hair is also a big problem as greasy skin. Caring for oily hair is also a difficult task. But we can easily get out of the greedy problem in the head with some items available at home. Now let's learn about them.

Witch Hazel + Green Tea

Add a spoon whit hazel in a spoonful of green tea to a mix well. Add the mixture to the hair and leave it for 5 minutes and leave it for half an hour. After that, lightly shampoo with thin shampoo. This is a good result if you do it twice a week.

.

Tea Tree Oil + Olive Oil

Add two drops of tea tree oil in two tablespoons of olive oil and mix well. Take the oil and put it on hot water, cover the cotton towel and put it for 15 minutes. If you do it regularly for a month, then the greedy problem will be eliminated.

జుట్టు పొడవుగా,ఒత్తుగా ఉంటేనే ముఖానికి అందం రెట్టింపు అవుతుంది. జిడ్డచర్మం వలె జిడ్డు జుట్టు కూడా ఒక పెద్ద సమస్య అని చెప్పవచ్చు. జిడ్డజుట్టును సంరక్షణ చేయటం కూడా ఒకింత కష్టమే..

తలలో జిడ్డును తొలగించే అద్భుతమైన పాక్స్-Easy Homemade Hair Packs For Oily Hair

అయితే మనం ఇంటిలో అందుబాటులఉండే కొన్ని వస్తువులతో తలలో జిడ్డు సమస్య నుండి సులభంగా బయట పడవచ్చుఇప్పుడు వాటి గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

విట్చ్ హాజల్ + గ్రీన్ టీరెండు స్పూన్ల చల్లారిన గ్రీన్ టీలో ఒక స్పూన్ విట్చ్ హాజల్ ని వేసి బాగకలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని తలకు పట్టించి 5 నిమిషాల పాటు సున్నితంగా మసాజచేసి అరగంట సేపు ఆలా వదిలేయాలి. ఆ తర్వాత తేలికపాటి షాంపూతో గోరువెచ్చననీటితో తలస్నానము చేయాలి. ఈ విధంగా వారంలో రెండు సార్లు చేస్తూ ఉంటే మంచఫలితం ఉంటుంది.

టీ ట్రీ ఆయిల్ + ఆలివ్ ఆయిల్రెండు స్పూన్ల ఆలివ్ ఆయిల్ లో రెండు చుక్కల టీ ట్రీ ఆయిల్ ని వేసి బాగకలపాలి. ఈ నూనెను తలకు పట్టించి వేడి నీటిలో ముంచిన కాటన్ టవల్ తలకచుట్టి 15 నిమిషాల పాటు ఉంచి చన్నీళ్లతో తలస్నానము చేయాలి. ఈ విధంగక్రమం తప్పకుండ నెల రోజుల పాటు చేస్తే తలలో జిడ్డు సమస్య తొలగిపోతుంది.

గుడ్డు పచ్చసొన + నిమ్మరసంఒక గుడ్డు పచ్చసొనలో రెండు స్పూన్ల నిమ్మరసం వేసి బాగా కలిపి తలకపట్టించి నాలుగు గంటల పాటు ఆలా వదిలేసి తేలికపాటి షాంపూతో గోరువెచ్చననీటితో తలస్నానము చేయాలి. ఈ విధంగా వారానికి రెండు సార్లు చేస్తే తలలజిడ్డు తొలగిపోతుంది.