భోజన సమయంలో నీరు త్రాగటం మంచిదేనా  

Drinking Water At The Right Time-

సాధారణంగా మనం భోజనం చేసే సమయంలో ఒక గ్లాస్ మంచి నీళ్లను పెట్టుకుంటఉంటాం. అలాగే హోటల్ కి వెళ్లి ఏదైనా ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ముందుగమంచినీళ్లను మన ముందు పెడతారు. అయితే పోషకాహార నిపుణులు మాత్రం ఘపదార్ధాలు తీసుకునేటప్పుడు మరియు ఘన పదార్ధాలు తిన్నా తర్వాత మంచి నీళ్లత్రాగటం మంచిది కాదని అంటున్నారు..

భోజన సమయంలో నీరు త్రాగటం మంచిదేనా-Drinking Water At The Right Time

ఈ విధంగా నీటిని త్రాగటం వలన అది జీర్వ్యవస్ధకు హాని కలిగించటమే కాకుండా జీర్ణ శక్తిని కోల్పోయేలా చేస్తుందనపోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు.

మరి మంచి నీళ్లను ఎప్పుడు త్రాగాలి. భోజనం చేయటానికి అరగంట ముందు నీటినత్రాగితే ఆ నీరు జీర్ణక్రియకు బాగా సహాయపడుతుంది. భోజనం అయినా తర్వారెండు గంటలకు మంచి నీటిని త్రాగాలి.

భోజనం తర్వాత త్రాగే నీరు పొట్టలజీర్ణమైన ఆహారాన్ని, రసాలను తొలగించి శుభ్రం చేయటానికి సహాయాపడుతుంది. రకంగా తాగే నీరు జీర్ణ క్రియకు ఏ మాత్రం అడ్డంకి కాదని పోషకాహార నిపుణులచెపుతున్నారు..

నీరు అవసరం లేనప్పుడు త్రాగితే అది గ్యాస్ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. రోజమొత్తం మీద ఎన్ని లీటర్ల నీటిని త్రాగాలో తెలుసుకుందాం.

ఉదయం లేవగానే ఒలీటర్ నీటిని త్రాగాలి. మధ్యాహ్నం లంచ్ వరకు ఒక లీటర్ నీటిని త్రాగాలిభోజనం చేసిన రెండు గంటల తర్వాత నుండి ఒక లీటర్ నీటిని త్రాగాలి. రాత్రడిన్నర్ లోపు మరో లీటర్ నీటిని త్రాగాలి..

ఈ విధంగా ప్రతి రోజు శరీరానికనాలుగు లీటర్ల నీటిని అందించాలి.