భోజన సమయంలో నీరు త్రాగటం మంచిదేనా  

Drinking Water At The Right Time-

 • సాధారణంగా మనం భోజనం చేసే సమయంలో ఒక గ్లాస్ మంచి నీళ్లను పెట్టుకుంటఉంటాం. అలాగే హోటల్ కి వెళ్లి ఏదైనా ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా ముందుగమంచినీళ్లను మన ముందు పెడతారు.

 • భోజన సమయంలో నీరు త్రాగటం మంచిదేనా-Drinking Water At The Right Time

 • అయితే పోషకాహార నిపుణులు మాత్రం ఘపదార్ధాలు తీసుకునేటప్పుడు మరియు ఘన పదార్ధాలు తిన్నా తర్వాత మంచి నీళ్లత్రాగటం మంచిది కాదని అంటున్నారు. ఈ విధంగా నీటిని త్రాగటం వలన అది జీర్వ్యవస్ధకు హాని కలిగించటమే కాకుండా జీర్ణ శక్తిని కోల్పోయేలా చేస్తుందనపోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు.

 • Drinking Water At The Right Time-

  మరి మంచి నీళ్లను ఎప్పుడు త్రాగాలి. భోజనం చేయటానికి అరగంట ముందు నీటినత్రాగితే ఆ నీరు జీర్ణక్రియకు బాగా సహాయపడుతుంది. భోజనం అయినా తర్వారెండు గంటలకు మంచి నీటిని త్రాగాలి.

 • భోజనం తర్వాత త్రాగే నీరు పొట్టలజీర్ణమైన ఆహారాన్ని, రసాలను తొలగించి శుభ్రం చేయటానికి సహాయాపడుతుంది. రకంగా తాగే నీరు జీర్ణ క్రియకు ఏ మాత్రం అడ్డంకి కాదని పోషకాహార నిపుణులచెపుతున్నారు.

 • Drinking Water At The Right Time-

  నీరు అవసరం లేనప్పుడు త్రాగితే అది గ్యాస్ సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. రోజమొత్తం మీద ఎన్ని లీటర్ల నీటిని త్రాగాలో తెలుసుకుందాం. ఉదయం లేవగానే ఒలీటర్ నీటిని త్రాగాలి.

 • మధ్యాహ్నం లంచ్ వరకు ఒక లీటర్ నీటిని త్రాగాలిభోజనం చేసిన రెండు గంటల తర్వాత నుండి ఒక లీటర్ నీటిని త్రాగాలి.

 • రాత్రడిన్నర్ లోపు మరో లీటర్ నీటిని త్రాగాలి. ఈ విధంగా ప్రతి రోజు శరీరానికనాలుగు లీటర్ల నీటిని అందించాలి.