మగ పిల్లలకు వీర్యం తాగించడం అక్కడి పద్దతి, ఎందుకో తెలిస్తే నోరెళ్లబెట్టాల్సిందే  

Drinking Semen For Males-males,method,oldage People,,stronger,trust,world,years Ago

ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల తెగలు, జాతుల వారు ఉంటారు. వారు కొన్ని కొన్ని సార్లు చేసే పనులు, చూపించే అలవాట్లు మనలాంటి వారికి మతి పోగొడతాయి. న్యూగునియాలోని ఒక దేశంకు సమీపంలో చిన్న చిన్న దీవులు చాలా ఉన్నాయి..

మగ పిల్లలకు వీర్యం తాగించడం అక్కడి పద్దతి, ఎందుకో తెలిస్తే నోరెళ్లబెట్టాల్సిందే-Drinking Semen For Males

ఆ దీవుల్లో అత్యంత ప్రాచీనమైన అలవాట్లు, పద్దతులు ఉన్నాయి. అక్కడ జనాల జీవన విధానం చూస్తే అబ్బే అనిపించక మానదు. అత్యంత దారుణమైన జీవన పోకడలు ఉన్న ఆ దీవుల్లో ఒక దీవికి చెందిన వారు తమ చిన్న పిల్లలకు వీర్యం తాపించడం ఆనవాయితీగా వస్తుందట.

కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా తమ మగ పిల్లలకు వీర్యం తాపుతున్నాం అని, అందువల్ల వారు పెద్ద వారు అయ్యాక బలవంతులుగా అవుతారు అంటూ అక్కడి వారి విశ్వాసం. ఏడు సంవత్సరాల మగపిల్లలకు వరుసకు మామ లేదా బావ, తాత అయ్యే వారి వీర్యంను తాపిస్తారు. మగపిల్లలు తమ పెద్ద వారి అంగంను నోట్లో పెట్టుకుని వీర్యంను తాగుతారట.

ఇంతకంటే దారుణమైన అత్యంత నీచమైన పద్దతి మరెక్కడ ఉండి ఉండదు. ఇలాంటి నీచమైన పద్దతులు, నీచమైన విధానం ఇంకా కొనసాగడం అనేది వారి వెనకబాటు తనంకు నిదర్శణంగా చెప్పుకోవచ్చు.

అక్కడ మగవారు ఆడవారితో కంటే అబ్బాయిలతోనే ఎక్కువగా శృంగారంలో పాల్గొంటారు. అంటే అక్కడ దాదాపు 90 శాతం మంది స్వలింగ సంపర్కులు ఉంటారు. అత్యంత ప్రాచీనమైన పద్దతిని మానేయాలని తాము అనుకోవడం లేదు, ఎందుకంటే ఈ పద్దతి తమకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు, పిల్లలు ఆర్యోగంగా ఉంటా, పెద్దలు సంతోషంగా ఉంటారు.

ఇరువురుకు ఆమోద యోగ్యం అయినప్పుడు ఎందుకు మానేయాలని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. అనారోగ్య సమస్యలు మాకు తలెత్తడం లేదని పిల్లలు కూడా అంటున్నారు. 17 యేళ్ళ వయసు వచ్చేవరకు పిల్లలు వీర్యం తాగుతూనే ఉంటారు.