ఉంది కదా అని ఫ్రిజ్‌ లో ఏది పడితే అది పెడితే ప్రాణాలకే ప్రమాదం... ఫ్రిజ్‌ లో ఇవి పెడితే విషమవుతాయి  

Don\'t Put These Items In Your Fridge-

They have a fridge in the house, which they are putting in. However, the fridge should not be put on the experts say. Some ingredients are in the fridge and do not spoil, but some ingredients are sprayed in the fridge. In the fridge, there is a propaganda that will spoil itself, and even some poison. Especially when bananas are placed in the fridge they are called poison. It is true that bananas should not be kept in the fridge but it is not true if the fridge is poisoned .Let's see what materials can not be fridged now . Dry fruits:.Alcohol, cashew nuts, krimis are not to be refrigerated. Because of this, the oil content is lost. Losing it does not make you taste too. Not good for health .. .Garlic:. No matter how hard garlic or garlic is in the refrigerator. Because in the fridge the moisture in them will be damaged.Watermelon:. Watermelon pieces can be placed in the fridge. But the scorpion is put on a coat with the whole check.Onions Like onion, the onion also loses its attribute in the fridge. So keep the onion away from the fridge ..Mango nuts The mango groats are kept in the fridge. That is why they need to get rid of the nuts, they grow. The rice should be kept in the fridge.Honey Most of the honey is being put in the fridge. But it is very cold and the natural properties of honey are lost. . Tomato:.

ఇంట్లో ఫ్రిజ్‌ ఉంది కదా అని అందులో అవి ఇవి పెడుతూ ఉంటారు. అయితే ఫ్రిజ్‌లో ఏది పడితే అవి పెట్టకూడదు అంటున్నారు నిపుణలు. కొన్ని పదార్థాలు ఫ్రిజ్‌లో పెడితే పాడుకాకుండా ఉంటాయి, కాని కొన్ని పదార్థాలు మాత్రం ఫ్రిజ్‌లో పెడితే పాడు అవుతాయి..

ఉంది కదా అని ఫ్రిజ్‌ లో ఏది పడితే అది పెడితే ప్రాణాలకే ప్రమాదం... ఫ్రిజ్‌ లో ఇవి పెడితే విషమవుతాయి-Don't Put These Items In Your Fridge

ఫ్రిజ్‌లో పెడితే పాడు అవ్వడమే కాకుండా, కొన్ని విషంగా కూడా మారుతాయనే ప్రచారం ఉంది. ముఖ్యంగా అరటి పండ్లను ఫ్రిజ్‌లో పెడితే అవి విషం అవుతాయని అంటారు. అరటి పండ్లను ఫ్రిజ్‌లో పెట్టకూడదు నిజమే కాని ఫ్రిజ్‌లో పెడితే విషం అవ్వడం నిజం కాదు.

ఇప్పుడు ఏ పదార్థాలు ఫ్రిజ్‌లో పెట్టకూడదో చూద్దాం :

డ్రై ఫ్రూట్స్‌ :

వెల్లుల్లి :

పుచ్చకాయ :

ఉల్లిపాయలు :

మామిడి కాయలు :

అందుకే కాయలను బయట పెట్టాలి, అవి పండుతాయి. పండిన తర్వాత కుళ్లి పోకుండా ఉండాలి అంటే ఫ్రిజ్‌లో పెట్టాలి.

తేనె :

కాని బాగా చలికి తేనెలోని దాని సహజ గుణాలు పోతాయి.

టమాట :

మునక్కడలు :

.

మునక్కడలు కట్‌ చేసి లేదా అలాగే ఫ్రిజ్‌లో పెడతారు. అలా పెట్టడం వల్ల మునక్కడలోని తేమ పోతుంది.

అది కేవలం పీచు మాదిరిగా తయారు అయ్యి రుచి లేకుండా అవుతుంది..