శివరాత్రి రోజు ఇలా చేస్తే దరిద్రం వదిలి పుణ్యం వస్తుంది  

Don\'t Do This On Maha Shivaratri-

హిందువులకు శివరాత్రి ప్రత్యేకమైన పండుగ.ఆ రోజు గుడికి వెళ్లి ఉపవాసఉండి జాగారం చేస్తారు.ఇలా చేస్తే పాపాలు పోతాయని భక్తుల నమ్మకం.చాలమంది జాగారం అంటే సినిమాలు గడుపుతూ ఉంటారు.కానీ ఆలా చేయకూడదు.జాగారచేసే సమయంలో భక్తి మార్గంలో ఉండి దేవుని పారాయణలో గడపాలి.అయితశివరాత్రి సమయంలో కొన్ని పనులు చేస్తే పుణ్యం లభిస్తుంది.అలాగే కొన్నపనులు చేస్తే పాపం కలుగుతుంది.అందువల్ల ఇప్పుడు శివరాత్రి రోజు ఏ పనులచేయాలో…ఏ పనులు చేయకూడదో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Don\'t Do This On Maha Shivaratri--Don't Do This On Maha Shivaratri-

చేయవల్సిన పనులు

Don\'t Do This On Maha Shivaratri--Don't Do This On Maha Shivaratri-

ఇవి శివునికి అత్యంత ప్రీతికరమైనవి.అలాగే శివునికి పంచామృతాలతఅభిషేకం చేయాలి.శివునికి జామకాయ నైవేద్యం పెట్టాలి.శివరాత్రి రోజఉపవాసం చేస్తే శివుని కృపకు పాత్రులు అవుతాం.ఉపవాసం చేయలేని వారు అన్నతినకుండా కేవలం పండ్లను మాత్రమే తిని చేయవచ్చు.శివరాత్రి రోజు శిపురాణం చదివిన,విన్నా చాలా పుణ్యం వస్తుంది.శివరాత్రి రోజు ఓం నమః శివాఅనే పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని జపిస్తే చాలా పుణ్యం వస్తుంది.

చేయకూడని పనులు