కార్తిక మాసంలో ఈ తప్పులు మాత్రం పొరపాటున కూడా చెయ్యకండి చేస్తే. జన్మజన్మలా పాపం  

Don\'t Do This Mistake In Karthika Masam-

కార్తీక మాసం వచ్చిందంటే శివాలయంనకు వెళ్లి అభిషేకాలు,ఉపవాసాలు చేస్తఉంటాం.అలాగే కొంతమంది సత్యనారాయణ వ్రతాలూ కూడా చేసుకుంటారు.దీపాలవెలిగించటం,తెల్లవారుజామున స్నానాలు, ఉపవాసాలు మొదలైనవి కార్తీక మాసయొక్క విశిష్టతలు.కార్తీక మాసంలో నెల రోజులు మంచి రోజులే.

Don\'t Do This Mistake In Karthika Masam- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) Don\'t Do This Mistake In Karthika Masam--Don't Do This Mistake In Karthika Masam-

ఆ రోజుల్లచేసే ఏ పూజ అయినా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది.పన్నెండు మాసాలలో కార్తీమాస నకు ఉన్న విశిష్టత ఏ మాసానికి లేదు.చాలా మంది కార్తీక మాసం నెరోజులు పూజలకు అంకితం అయ్యిపోతారు.సాధారణంగా అందరు కార్తీకమాసం అంటశివార్చన మాత్రమే చేయాలనీ అనుకుంటారు.

Don\'t Do This Mistake In Karthika Masam- Telugu Devotional Bhakthi(తెలుగు భక్తి ) Don\'t Do This Mistake In Karthika Masam--Don't Do This Mistake In Karthika Masam-

కానీ కార్తీక మాసం శివ కేశవులఇద్దరిది.ఉదయం ఆరు గంటల నుండి పన్నెండు గంటల వరకు విష్ణువు, మధ్యాహ్నపన్నెండు గంటల నుండి రాత్రి ఎనిమిది గంటల వరకు శివుడి పూజిస్తారు .విధంగా పూజలు చేయటం వలన మంచి ఫలితాలను పొందుతాం.ఇంతవరకు బాగానే ఉంది.

కానీ కార్తీక మాసంలో చేయకూడని తప్పులు గురించఏమైనా మీకు తెలుసా.ఇప్పుడు వాటి గురించి తెలుసుకుందాం.కార్తీక మాసంలో తలస్నానం ముఖ్యం.తల స్నానము కేవలం నీటిలో మాత్రమచేయాలి.

ఎటువంటి షాంపూ పెట్టకూడదు.అలాగే సూర్యోదయానికి ముందే స్నానచేసేయాలి.కొంత మంది తలా స్నానము చేయటానికి ముందు ఆముదం వంటివి తలకరాస్తూ ఉంటారు ఆలా చేయకుండా ఉంటేనే మంచిది.కార్తీక మాసంలో అసలు మాంసం జోలికి వెళ్ళకూడదు.

అలాగే గుడ్డు,మసాలాలకకూడా దూరంగా ఉంటే మంచి పుణ్య ఫలం దక్కుతుంది.కార్తీకమాసంలో మధ్యాహ్న సమయంలో నిద్ర పోకూడదు.ఎందుకంటే ఉపవాసం చేససమయంలో నిద్ర పొతే అది పెద్ద పాపం.దీపం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

కార్తీక మాసంలో ఒక వత్తవేసి దీపాన్ని వెలిగించకూడదు.ఒక వత్తి వేసి దీపాన్ని వెలిగిస్తే పాఫలితం వస్తుంది.అలాగే కార్తీక మాసంలో దీపం ఎక్కడైనా కోడెక్కితే దీపాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు వెలిగించాలి.కార్తీక పురాణం ప్రకారం కార్తీక మాసంలో ఎన్ని దీపాలను చూస్తామో అంపుణ్యం వస్తుందట.

కార్తీక మాసంలో శివునికి తులసిని అసలు సమర్పించకూడదు.విష్ణు మూర్తికసమర్పించాలి.తులసి విష్ణు మూర్తికి చాలా ప్రియమైనది.శివునికి ఎప్పుడశివునికి ఇష్టమైన బిల్వ పత్రాన్ని మాత్రమే సమర్పించాలి.