అరచేతి పై త్రిశూలం గుర్తు ఉంటే ఎంత అదృష్టం కలిసి వస్తుందో తెలుసా  

Do You Have Trident/trishul Sign On Your Hand-

మీరు ఒకసారి మీ అరచేతిని బాగా పరిశీలించి చూస్తే కొన్ని రకాల ఆకారాలమరియు గుర్తులు కనపడతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ గుర్తులు వ్యక్తయొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని సూచిస్తాయి. అలాగే చాలా మంది ఈ గుర్తులననమ్ముతారు..

అరచేతి పై త్రిశూలం గుర్తు ఉంటే ఎంత అదృష్టం కలిసి వస్తుందో తెలుసా-

అయితే అరచేతిపై త్రిశూలం గుర్తు ఉంటే అదృష్టం కలిసి వస్తుందననమ్ముతారు. అయితే అందరి చేతుల్లో ఈ త్రిశూలం గుర్తు ఉండదు. కొంత మందికమాత్రమే ఉంటుంది.

ఈ త్రిశూలం గుర్తు ఉన్నవారు అదృష్టవంతులు. అయితఅరచేతిలో త్రిశూలం గుర్తు ఉన్న స్థానాన్ని బట్టి ఫలితాలు ఉంటాయి. వాటగురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

శుక్రుడి శిఖర భాగంలో త్రిశూలం గనుక ఉంటవీరు చాలా అదృష్టవంతులు. అలాగే వీరు జీవితంలో నిజమైన ప్రేమను పొందుతారుఅంతేకాక ఎదుటివారిని బాగా అర్ధం చేసుకుంటారు.

అంగారకుడి శిఖర భాగంలో లేదా క్రింది భాగంలో త్రిశూలం గనుక ఉంటత్రిశూలం గుర్తు అంగారకుడి కింది భాగంలో ఉన్నవారు చాలా కష్టపడి చాలఆలస్యంగా ధనాన్ని పొందుతారు.

అదే భాగంలో ఉంటే విజయవంతమైన క్రీడాకారుడిగలేదా పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఎదుగుతాడు.

తల గీత చివర గనుక త్రిశూలం ఉంటత్రిశూలం లోని ఒక భాగం చంద్రుడి శిఖరం దగ్గరికి మరియు మరొక భాగం బుధుడయొక్క శిఖరం దగ్గరకు ఉంటే మాత్రం అటువంటి వ్యక్తికి మంచి వ్యాపాలక్షణాలు మరియు ఎదుటివారిని ఆకట్టుకొనే విధంగా మాట్లాడే నేర్పు కలిగఉంటారు.

చంద్రుడి శిఖరం పై త్రిశూలం గనుక ఉంటఈ వ్యక్తులు చాలా శక్తివంతమైన ఊహలు కలిగి ఉంటారు. అంతేకాక చాలసృజనాత్మకంగా ఆలోచించగలరు.

వీరు చాలా ప్రేమగా ఉంటారు.

గుండె గీతకు చివర గనుక త్రిశూలం ఉంటఈ విధంగా ఉంటే చాలా అదృష్టం కలుగుతుంది. అలాగే వీరు మానసికంగా, శారీరకంగమరియు భావోద్వేగ పరంగా చాలా ధృడంగా ఉంటారు..

మిగతా వారితో పోలిస్తే చాలస్థిరంగా కూడా ఉంటారు. సాధారణంగా ఈ గుర్తు బాగా డబ్బున్న ప్రజల దగ్గచూడవచ్చు.

అదృష్ట గీత గనుక త్రిశూలం దగ్గర సమాప్తం అయితఈ వ్యక్తులు విజయాన్ని సాధిస్తారు.

అలాగే డబ్బును కూడా బాగసంపాదిస్తారు. స్థిరాస్తి వ్యాపారాల మీద బాగా డబ్బును సంపాదిస్తారు.

బుధుడు యొక్క శిఖరం పై త్రిశూలం గనుక ఉంటవీరు చేసే పనిలో పదోన్నతి పొందుతారు.

అలాగే వారి వాక్ చాతుర్యంతో అందరినఆకర్షిస్తారు. ఒకవేళ వ్యాపారం చేస్తే కనుక మంచి నైపుణ్యాన్ని కలిగఉంటారు. అందరి దృష్టిని వారి వైపుకు తిప్పుకుంటారు.

గురుడి యొక్క శిఖరం పై త్రిశూలం గనుక ఉంటవీరికి మంచి గుర్తిపు రావటమే కాకూండా అద్భుతమైన విజ

యాలను అందుకుంటారుఅంతేకాక వీరిలో నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి.శని యొక్క శిఖరం పై త్రిశూలం గనుక ఉంటవీరిలో అద్భుతమైన జ్ఞానం ఉంటుంది. వీరు వృత్తి పరంగా చాలా కస్టపడడబ్బును సంపాదిస్తారు.

అలాగే వృతి పరంగా విజయాన్ని అందుకుంటారు.

సూర్యుడి యొక్క శిఖరం పై త్రిశూలం గనుక ఉంటఇది అరచేతి పై చుక్కతో సమానం. ఈ గుర్తు ఉన్నవారు పేరు ప్రఖ్యాతలసంపాదిస్తారు, ధనవంతులు అవుతారు, విజయం సాధిస్తారు.

అలాగే వృత్తిపరంగఎన్నో శిఖరాలను చేరుకొంటారు.