ఈ దీపావళికి….పోస్ట్ కార్డ్ ఒకటి కొని ఇలా చేయండి..! ఎందుకో తెలుసా.?  

Diwali Wishes For Soldiers, Diwali Message For Indian Soldiers-

Soon after reading this news..to go to the post office .... Buy a 50 paise post card. All India Radio, Akashvani Bhavan, Parliament Street, New Delhi, 110001 To Address "Soldiers ... We Are With You, Happy Diwali". This is enough for you ... .and 25 lakh Army guarding the day to get your full wish with your wish.! You can put this in your mind ... .Enda Anaka, Raina, Beyond to provide for the sake of patriotism in the border of the soldiers to give inspiration to the soldiers. This is enough for you ... .. for the joy of the parents of each soldier who suffers from missing friends and friends. This is enough ... we are not alone ... We are along with 127 crore people. Our soldier proudly opens the gun to the enemy's heart! The number of our postcards is flooding ... the way to become a dusty Pak com!

.

Yes ... .and we are going to be with our relatives and friends with each other ... But let's take this festival with the soldiers who protect our country ... .. Prime Minister Narendra Modi said .. All of us stand on the side of the soldiers and increase their strength. For this, send a 50 paise post card and we will be responsible for the responsibility of the man in the doubt to the solders. FaceBook, WhatsApp "Soldiers ... We Are With You, Happy Diwali" .

ఈ వార్త చదివిన వెంటనే.పోస్ట్ ఆఫీస్ కు వెళ్లి…..

ఈ దీపావళికి….పోస్ట్ కార్డ్ ఒకటి కొని ఇలా చేయండి..! ఎందుకో తెలుసా.?-Diwali Wishes For Soldiers, Diwali Message For Indian Soldiers

ఓ 50 పైసల పోస్ట్ కార్డ్ ఒకటి కొనండి. All India Radio, Akashvani Bhavan, Parliament Street, New Delhi, 110001 టు అడ్రస్ కు ” Soldiers….We Are With You, Happy Diwali”అని రాసి పోస్ట్ బాక్స్ లో వేయండి. మీ ఈ ఒక్కమాట చాలు….దేశాన్ని రక్షించే 25 లక్షల మంది సైన్యం మీ విష్ తో ఫుల్ ఖుష్ అవ్వడానికి .! మీ ఈ ఒక్కమాట చాలు….

ఎండ అనక, వాన అనక, సరిహద్దుల్లో దేశభద్రత కోసం ప్రాణాలను సైతం తృణప్రాయంగా ఇచ్చే సైనికులలో స్పూర్తి నింపడానికి .! మీ ఈ ఒక్కమాట చాలు….పండగకు ఇంటికి పోలేకపోయానే, బంధువులను, స్నేహితులను మిస్ అయ్యానే అని బాధపడుతున్న ప్రతి సైనికుడి కళ్లలో ఆనంద భాష్పాల కోసం.! ఈ ఒక్కమాట చాలు….మేం ఒంటరి కాదు.

మా వెంట 127 కోట్ల జనాలు ఉన్నారని మన సైనికుడు గర్వంగా ప్రత్యర్థి గుండెలపైకి తుపాకీ ఎక్కుపెట్టడానికి.! వరదలా వెల్లువెత్తే మన పోస్ట్ కార్డ్స్ సంఖ్య చాలు….

కాలు దువ్వుతున్న పాక్ కామ్ గా అవ్వడానికి.!

అవును….ప్రతి పండగా మనం మన బంధువులతో, స్నేహితులతో చేసుకుంటాం….

కానీ ఈ పండుగను మాత్రం మనం మన దేశాన్ని రక్షించే సైనికులతో చేసుకుందాం…. ప్రధాని నరేంద్రమోడీ చెప్పినట్టు..

మనమంతా సైనికుల వైపు నిలబడి వారి బలాన్ని పెంచుదాం. అందుకోసం ఓ 50 పైసల పోస్ట్ కార్డ్ ను పంపి, సందేశ్ టు సోల్డర్స్ లో మనవంతు బాధ్యత నెరవేరుద్దాం. FaceBook, WhatsApp లో ” Soldiers….

We Are With You, Happy Diwali” అనే మెసేజ్ ను మారుమోగిద్దాం.