ఏయే దేవుళ్ల‌కు ఏ ఆహారాల‌ను నైవేద్యంగా పెడితే కోరిన కోరికలు తీరతాయి  

Different Types Of Naivedyam For Gods-telugu Devotional

హిందూ మతంలో ప్రతి ఒక్కరు తమ ఇష్ట దైవాన్ని పూజిస్తూ ఉంటారు.వారంలోఒక్క రోజు వారికీ ఇష్టమైన దైవాన్ని పూజించి నైవేద్యాన్ని పెడతారు.రోజును బట్టి దైవాన్ని బట్టి నైవేద్యం కూడా మారుతుంది వారంలో ఒక్కో రోజు ఒక్కో దేవుడికి ఇష్టమైన రోజు...

Different Types Of Naivedyam For Gods-telugu Devotional-Different Types Of Naivedyam For Gods-Telugu Devotional

ఆ రోజులను వారికీ ఇష్టమైన నైవేద్యాలు గురించి తెలుసుకుందాం.

Different Types Of Naivedyam For Gods-telugu Devotional-Different Types Of Naivedyam For Gods-Telugu Devotional

శివుడుఅయ్యప్ప స్వామి

ఆంజనేయ స్వామి

లక్ష్మి దేవి