ఏయే దేవుళ్ల‌కు ఏ ఆహారాల‌ను నైవేద్యంగా పెడితే కోరిన కోరికలు తీరతాయి  

హిందూ మతంలో ప్రతి ఒక్కరు తమ ఇష్ట దైవాన్ని పూజిస్తూ ఉంటారు. వారంలఒక్క రోజు వారికీ ఇష్టమైన దైవాన్ని పూజించి నైవేద్యాన్ని పెడతారు. రోజునబట్టి దైవాన్ని బట్టి నైవేద్యం కూడా మారుతుంది..

-

వారంలో ఒక్కో రోజు ఒక్కదేవుడికి ఇష్టమైన రోజు. ఆ రోజులను వారికీ ఇష్టమైన నైవేద్యాలు గురించతెలుసుకుందాం.

శ్రీరాముడు


వీటిని నైవేద్యంగా పెట్టి పూచేస్తే కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరతాయి. దంపతులు కలిసి పూజ చేస్తే వారదాంపత్యంలో కలతలు లేకుండా అన్యోన్యంగా ఉంటారు.

శివుడు


ఆయనకు దద్దోజనం అంటే ఇష్టం. దద్దోజనంననైవేద్యంగా పెట్టి కోరికలను కోరుకుంటే వెంటనే నెరవేరతాయి.

అయ్యప్ప స్వామి


అయ్యప్ప స్వామికి పేలాలు అంటే ఇష్టంఅందువల్ల అయ్యప్ప భక్తులు పూజ సమయంలో పేలాలను నైవేద్యంగా పెడతారు.

శ్రీ కృష్ణుడు


అందువల్ల కృష్ణుడికి వెన్నను నైవేద్యంగపెడితే కోరిన కోరికలు నెరవేరతాయి.

ఆంజనేయ స్వామి


లక్ష్మి దేవి


లక్ష్మి దేవికి బూరెలను నైవేద్యంగా పెడితే అమ్మ అనుగ్రహం ఉంటుంది.

వినాయకుడు