వయస్సును బట్టి చర్మ సంరక్షణకు ఉపయోగించే పేస్ పాక్స్  

Different Ages Face Packs-

సాధారణంగా చర్మ తత్త్వం అనేది వయస్సును బట్టు మారుతూ ఉంటుంది. ఒక్కవయస్సులో ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు వయస్సుకు తగ్గట్టుగా చర్సంరక్షణకు ఉపయోగించే పేస్ పాక్స్ గురించి తెలుసుకుందాం...

వయస్సును బట్టి చర్మ సంరక్షణకు ఉపయోగించే పేస్ పాక్స్-Different Ages Face Packs

18-20 ఏళ్ళు వయస్సు వారు

20-25 ఏళ్ళు వయస్సు వారు

ఈ మిశ్రమాన్ని ముఖానికి పట్టించాలి. ఆరిన తర్వాత ముఖాన్ని శుభ్రచేసుకోవాలి. ఇలా చేయటం వలన ఈ వయస్సులో వచ్చే చర్మ సమస్యలు తగ్గిపోతాయి..

25-30 ఏళ్ళు వయస్సు వారు

30 ఏళ్ల వయస్సు వారు

40 ఏళ్ల వయస్సు వారు