ధనస్సు వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు?  

Dhanusu Rashi Wife And Husband Relationship-

ధనస్సు వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో, వారమనస్తత్వం,వారి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో వివరంగా తెలుసుకుందాం.వీరు ఎటువంటబంధాలు లేకుండా స్వేచ్ఛగా ఉండాలని కోరుకుంటారు.వీరి మీద ఏమైనా ఆంక్షలపెడితే మాత్రం అసలు సహించరు.వారికీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాత్రమే ఉంటారుఈ రాశి వారు ఎవరితోనూ ఇబ్బందికరంగా ప్రవర్తించరు.

Dhanusu Rashi Wife And Husband Relationship--Dhanusu Rashi Wife And Husband Relationship-

అందరితోనూ హుందాగఉంటారు.ఈ రాశివారికి గురువు ఆధిపత్యం వహిస్తాడు కాబట్టి పది మందికసలహాలు ఇచ్చే విధంగా ఉంటారు.

వీరు ఏ రంగంలో ఉన్నా కూడా స్వేచ్ఛగా ఉండాలని కోరుకుంటారు.ధనస్సు రాశవారి ప్రేమను పొందాలంటే ఓపికగా నిరీక్షించాలి.తొందర పడితే మాత్రం అసలుకమోసం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.ఈ రాశి వారి మీద ఎటువంటి ఒత్తిడులు చేయకూడదు.విషయాన్నీ జీవిత భాగస్వామి అర్ధం చేసుకోవాలి.లేకపోతె కొన్ని ఇబ్బందులవచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.వీరిలో జీవితంలో ఏదైనా సమస్య,ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రభావాన్ని వారజీవిత భాగస్వామిమీద పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటారు.

ఈ రాశి వారితో ఎంతసేపమాట్లాడిన బోర్ అనేది కొట్టదు.ఎంతసేపైనా మాట్లాడాలని అనిపిస్తుందిఎదుటి వారిలో ఏదైనా మంచి గుణం కనపడితే దాన్ని ఆచరించటానికి ఇష్టపడతారుఅలాగే నేర్చుకోవటానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు.

వీరికి తెలిసిన విషయాన్నీ పది మందికి చెప్పాలని కోరుకుంటారు.అలాగే వారఆచరించాలని కూడా అనుకుంటారు.ధనస్సు రాశి వారికి చాలప్రశాంతంగా,నిదానంగా జీవితం సాగిపోవాలి.ఎటువంటి గందరగోళం,హడావిడఉండకూడదు.ఈ విషయాన్నీ కూడా జీవిత భాగస్వామి అర్ధం చేసుకోవాలి.