ధనస్సు వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు?  

  • ధనస్సు వారు తమ జీవిత భాగస్వామితో ఎలా ప్రవర్తిస్తారో, వారి మనస్తత్వం,వారి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో వివరంగా తెలుసుకుందాం. వీరు ఎటువంటి బంధాలు లేకుండా స్వేచ్ఛగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. వీరి మీద ఏమైనా ఆంక్షలు పెడితే మాత్రం అసలు సహించరు. వారికీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాత్రమే ఉంటారు. ఈ రాశి వారు ఎవరితోనూ ఇబ్బందికరంగా ప్రవర్తించరు. అందరితోనూ హుందాగా ఉంటారు. ఈ రాశివారికి గురువు ఆధిపత్యం వహిస్తాడు కాబట్టి పది మందికి సలహాలు ఇచ్చే విధంగా ఉంటారు.

  • -

  • వీరు ఏ రంగంలో ఉన్నా కూడా స్వేచ్ఛగా ఉండాలని కోరుకుంటారు. ధనస్సు రాశి వారి ప్రేమను పొందాలంటే ఓపికగా నిరీక్షించాలి. తొందర పడితే మాత్రం అసలుకే మోసం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఈ రాశి వారి మీద ఎటువంటి ఒత్తిడులు చేయకూడదు. ఈ విషయాన్నీ జీవిత భాగస్వామి అర్ధం చేసుకోవాలి. లేకపోతె కొన్ని ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

  • వీరిలో జీవితంలో ఏదైనా సమస్య,ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రభావాన్ని వారి జీవిత భాగస్వామిమీద పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటారు. ఈ రాశి వారితో ఎంతసేపు మాట్లాడిన బోర్ అనేది కొట్టదు. ఎంతసేపైనా మాట్లాడాలని అనిపిస్తుంది. ఎదుటి వారిలో ఏదైనా మంచి గుణం కనపడితే దాన్ని ఆచరించటానికి ఇష్టపడతారు. అలాగే నేర్చుకోవటానికి కూడా సిద్ధంగా ఉంటారు.

  • వీరికి తెలిసిన విషయాన్నీ పది మందికి చెప్పాలని కోరుకుంటారు. అలాగే వారు ఆచరించాలని కూడా అనుకుంటారు. ధనస్సు రాశి వారికి చాలా ప్రశాంతంగా,నిదానంగా జీవితం సాగిపోవాలి. ఎటువంటి గందరగోళం,హడావిడి ఉండకూడదు. ఈ విషయాన్నీ కూడా జీవిత భాగస్వామి అర్ధం చేసుకోవాలి.