దేవదాస్ మూవీ ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్ ....  

దేవదాస్ మూవీ ఫస్ట్ వీక్ కలెక్షన్స్ ….

Nizam – 6.1
Ceded – 2.2
UA – 2.1
Guntur – 1.4

Devadas Movie First Week Collections-

Devadas Movie First Week Collections

East – 1.05
Krishna – 1.2
West – 0.85
Nellore – 0.54

Total AP/TG – 15.4 Cr

Karnataka + ROI – 1.7 Cr
Overseas – 2.4 Cr

Total WW share – 19.5 Cr.

Pre Release Business done for 38 Cr.