దీపారాధ‌న చేసే సమయంలో పాటించాల్సిన పద్ధతులు  

Deeparadhana Procedure-

Deeparadhana Procedure---