దీపావళి రోజు ఈ చిన్న చిన్న పనులను చేస్తే అదృష్టం మీ వెంటే...  

Deepaavali Roju Ilaa Cheshte Manchidi-

 • దసరా అయ్యాక దీపావళి వస్తుంది. దీపావళి పండుగ వచ్చిందంటే వయస్సుతో సంబంధలేకుండా అందరికి హుషారు వస్తుంది.

 • దీపావళి రోజు ఈ చిన్న చిన్న పనులను చేస్తే అదృష్టం మీ వెంటే...-

 • దీపావళి రోజున లక్ష్మి దేవినపూజిస్తారు. శక్తి ఉన్నవారు బంగారాన్ని కొని దీపావళి రోజు అమ్మవారి దగ్గపెట్టి పూజ చేస్తారు.

 • ఆ తర్వాత బాణాసంచా కాలుస్తారు. అయితే దీపావళి రోజకొన్ని చిన్న చిన్న పనులను చేస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చు.

 • వాటగురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

  దీపాలు వెలిగించటానికి మట్టి ప్రమిదలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.

 • అమ్మవారి వద్ద సుంగంధ భరిత అగరబత్తులను వెలిగిస్తే ఆర్థికపరమైన సమస్యలు తొలగిపోతాయి

  దీపావళి రోజు ఎర్రటి వస్త్రంలో ఎర్ర పువ్వు,ఎర్ర చందనం,కుంకుమ పెట్టి పూచేసి, ఆ తర్వాత బీరువాలో పెట్టుకుంటే ఆర్ధిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగిపోయలాభాలు వస్తాయి

  దీపావళి రోజున లక్ష్మి దేవి గుడికి వెళ్లి అమ్మవారికి వస్త్రాలనబహుకరిస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందవచ్చు.

  పచ్చి శనగపప్పును లక్ష్మీదేవి మీద అక్షింతలు లా వేయాలి. ఆ తరవాత వాటినసేకరించి రావి చెట్టు మొదల్లో వెయ్యాలి.

 • దీపావళి రోజున రాగి చెంబులో నీరు పోసి దానిలో పసుపు వేసి పూజ గదిలపెట్టాలి. పూజ అయ్యాక ఆ నీటిని పువ్వుతో ఇల్లంతా జల్లితే లక్ష్మి దేవఇంటిలో స్థిరపడుతుంది.

 • దీపావళి రోజున చెరకు గడను నైవేద్యంగా పెడితే శుభం కలుగుతుంది

  ఈ చిన్న చిన్న పనులను దీపావళి రోజున చేస్తే అదృష్టం మరియు ధన వృద్ధి కలుగుతుంది.