తలనొప్పి తగ్గటానికి చేసే ఈ పనులు...తలనొప్పిని పెంచుతాయా?  

Common Mistakes With Headache-

అంతేకాక కాఫీని అధికంగా తీసుకుంటే డీహైడ్రేషన్ కు గురవుతుందికాబట్టి తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు కాఫీ త్రాగటం చెడు అలవాటే అని చెప్పాలి..

Common Mistakes With Headache--Common Mistakes With Headache-