తలనొప్పి తగ్గటానికి చేసే ఈ పనులు...తలనొప్పిని పెంచుతాయా?  

Common Mistakes With Headache-

Generally headache is something everybody will have to wait for a while. However, this can lead to headache problems, such as haungover, sleep apnea, and migraine. There are wonderful efficient home remedies to get out of the head when it comes to headaches. Let's learn about them.

Usually coffee is brewing in the head. It echoes the nervous system. Its effect is approximately 5 hours. If you have two cups of coffee, the headache may temporarily decrease. Moreover, dehydration gets more coffee. So coffee is a bad habit when drinking headaches.

. A cup of tea will be drunk as long as the headache seems to work. Work is a good relief for stress. However, a cup of green tea leaves a good relief. But most of the drinks are dihydrate, indigestion, uric acid formation.

సాధారణంగా తలనొప్పి అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఎదో ఒక సమయంలో వస్తూనే ఉంటుందిఅయితే ఈ తలనొప్పి రావటానికి ఒత్తిడి, హేంగోవర్, నిద్ర సరిలేకుండుటమైగ్రేన్ వంటివి కారణాలుగా ఉండవచ్చు. తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు బయట పడటానికఅద్భుతమైన సమర్ధవంతమైన ఇంటి ఔషదాలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం..

తలనొప్పి తగ్గటానికి చేసే ఈ పనులు...తలనొప్పిని పెంచుతాయా?-Common Mistakes With Headache

సాధారణంగా తలనొప్పి రాగానే కాఫీ త్రాగుతూ ఉంటాం. ఇది నరాల వ్యవస్థనఉద్రేకపరుస్తుంది. దీని ప్రభావం దాదాపుగా 5 గంటల వరకు ఉంటుంది. రెండకప్పుల కాఫీ త్రాగితే తలనొప్పి తాత్కాలికంగా తగ్గిన మరల వచ్చే అవకాశఉంది.

అంతేకాక కాఫీని అధికంగా తీసుకుంటే డీహైడ్రేషన్ కు గురవుతుందికాబట్టి తలనొప్పి వచ్చినప్పుడు కాఫీ త్రాగటం చెడు అలవాటే అని చెప్పాలి.

ఎంత పనిలో ఉన్నా తలనొప్పి అనిపించగానే ఒక కప్పు టీ త్రాగేస్తూ ఉంటాం. పనఒత్తిడికి మంచి రిలీఫ్ గా భావిస్తాం. అయితే టీలలో ఒక కప్పు గ్రీన్ టత్రాగితే మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది.

అయితే ఎక్కువగా త్రాగితే డీహైడ్రేటఅవటం, అజీర్ణం, యూరిక్ యాసిడ్ ఏర్పడటం వంటివి జరుగుతాయి..

తలనొప్పి తగ్గటానికి చాలా మంది చాకోలెట్స్ తింటూ ఉంటారు. ప్రత్యేకంగమహిళలు డార్క్ చాక్లెట్ తింటారు.

డార్క్ చాక్లెట్ లో వున్న కోకో పౌడరరిలీఫ్ ఇస్తుంది కాని అధికంగా ఈ చాక్లెట్ లు తింటే తలనొప్పి పెరుగుతుందిడార్క్ చాక్లెట్ ఎక్కువగా తింటే బరువు పెరుగుతారు.