శుభకార్యాలలో నవధాన్యాలకు ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏమిటో తెలుసా?  

Can We Use Navadhanya For All Hindu Rituals?-navadhanya

సాధారణంగా నవ ధాన్యాలను నవ గ్రహాలకు సంకేతంగా భావిస్తారు. తొమ్మిదగ్రహాలకు తొమ్మిది ధాన్యాలు అధీన ధాన్యాలుగా ఉన్నాయి. సూర్యుడికగోధుమలు … చంద్రుడికి బియ్యము … కుజ గ్రహానికి కందులు … బుగ్రహానికి పెసలు … గురు గ్రహానికి సెనగలు … శుక్ర గ్రహానికబొబ్బర్లు … శని గ్రహానికి నువ్వులు … రాహుగ్రహానికి మినుములు …కేతు గ్రహానికి ఉలవలు అధీన ధాన్యాలుగా ఉన్నాయి..

శుభకార్యాలలో నవధాన్యాలకు ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏమిటో తెలుసా?-Can We Use Navadhanya For All Hindu Rituals?

ఈ నవ ధాన్యాలను దైవ కార్యాలలోను శుభకార్యాలలోను తప్పనిసరిగఉపయోగిస్తారు.

ముఖ్యంగా వివాహ సమయంలో ఈ నవధాన్యాలను మట్టి మూకుళ్లలో పోసఉంచుతారు. అవి బాగా మొలకలు వస్తే వారి సంసారం చాలా అన్యోన్యంగసాగుతుందని భావిస్తారు. అంతేకాకుండా వారిపై నవగ్రహాల అనుగ్రహం ఉంటుందనవిశ్వాసం.

నూతన వధూవరులిద్దరూ ఇటు నవగ్రహాలను … వాటితో అనుసంధానించబడిధాన్యాల అనుగ్రహాన్ని పొందడమే ఉద్దేశంగా ఈ తంతు కొనసాగుతుందనచెప్పవచ్చు.

నవధాన్యాలు ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచివి. ఒక్కో ధాన్యంలో ఒక్కో గుణఉంది. నవ ధాన్యాలను తీసుకోవటం వలన మన శరీరానికి అవసరమైన అన్ని పోషకాలఅందుతాయి.

జీవితంలో అన్ని రకాల మనస్తత్వాలను సమన్వయ పరుచుకోవాలనఉద్దేశాన్ని నవ ధాన్యాలు తెలుపుతాయి.