శని ఫోటోను ఇంటిలో ఉంచి పూజ చేయవచ్చా?  

Can I Worship Lord Shani At Home-

సాదారణంగా శని గురించి తెలిసిన వారు చాలా జాగ్రత్తగానే ఉంటారు.అయితకొంత మందికి శనీశ్వరుణ్ణి ఇంటిలో పూజగదిలో పెట్టి పూజించవచ్చా అనే సందేహవస్తుంది.అలాంటి వారి కోసం ఈ ఆర్టికల్.ఈ ఆర్టికల్ ని చదివితే మీకశనీశ్వరుణ్ణి ఇంటిలో పూజించవచ్చా లేదా అనే సందేహం తీరిపోతుందిశనీశ్వరుణ్ణి ఇంటిలో పూజగదిలో పెట్టి అసలు పూజ చేయకూడదని పండితులచెప్పుతున్నారు.అసలు శనితో పాటుగా ఏ నవగ్రహాలను ఇంటిలో పూజించసంప్రదాయం పూర్వ కాలం నుండి కూడా లేదు.

Can I Worship Lord Shani At Home--Can I Worship Lord Shani At Home-

కొన్ని పురాతన దేవాలయాలలో నవగ్రహాలు ఉండవు.దాదాపుగా 200 సంవత్సరాల నాటగుడిలో నుంచి మాత్రమే నవగ్రహాలు ఉంటున్నాయి.నవగ్రహాలు ఆ దేవదేవుడఆదేశించే పనులను మాత్రమే చేయటానికి ఆదేశం ఉంది.కాబట్టి నవగ్రహాల కారణంగవచ్చే ఇబ్బందులను తొలగించుకోవడానికి ఆ దేవదేవుని పూజించాలి.అంతేకాననవగ్రహాలను పూజించకూడదు.

అయినా సరే మన పండితులు ఆయా గ్రహాల దోష నివారణకపరిహారాలు,పూజలు,ప్రదక్షిణాలు చేయిస్తూ ఉన్నారు.కాబట్టి ప్రత్యేకంగఇంటిలో నవగ్రహాలకు పూజ చేయవలసిన అవసరం లేదు.ఒకవేళ చేయాలని అనుకుంటమాత్రం ఆగమ శాస్త్రం ప్రకారం హోమాలు చేశాకే.దీపారాధన చేసి దీపజ్యోతిలనవగ్రహాలను ఆవాహన చేసుకుని ఆ తరవాత మాత్రమే పూజించాలి.కానీ జ్యోతిష్నిపుణులు మాత్రం ఇంటిలో నవగ్రహాలకు పూజ చేయటం మంచిది కాదని ఆ పూజలగుడిలో మాత్రమే చేయాలనీ చెప్పుతున్నారు.