తెలుగు దేశం పార్టీ కి పబ్లిసిటీ ఇస్తున్న బోయపాటి  

Boyapati Srinu Hired For Tdp Publicity-

తెలుగు దేశం పార్టీ కి పబ్లిసిటీ ఇస్తున్న బోయపాటి-Boyapati Srinu Hired For TDP Publicity-