భరత్ అనే నేను 2 డేస్ కలెక్షన్స్   Bharat Ane Nenu 2 Days Collections     2018-04-22   03:29:26  IST  Raghu V

Nizam – 8.05 cr (including hires and MG)
Ceded – 5.24 cr
UA – 3.96 cr
West – 1.19 cr

East – 3.80 cr
Guntur – 4.71 cr
Krishna – 2.57 cr
Nellore – 1.14cr

AP and Nizam share – 30.66 Cr

* Good second day.
* Word of mouth is average to good.
* WW share has crossed 50cr mark and WW gross is nearly 100cr.