అల్సర్ ని తగ్గించే అద్భుతమైన ఇంటి చిట్కాలు  

Best Natural And Homeremedies For Ulcers--

అల్సర్ కి అరటిపండు మంచి ఔషధంగా చెప్పవచ్చు.

అందువల్ల వంటలలో కొబ్బరినూనె వాడటం చాలా మంచిది.