గ్రీన్ టీలో ఇది ఒకటి కలిపి రాస్తే ముఖంపై ముడతలు పోయి యవ్వనంగా కనపడుతుంది  

Best Anti Ageing Face Pack-

Skin is sensitive to most people and the skin is quickly damaged. It is not only the older looking age but also the wrinkles and fine lines. These wrinkles and anti-aging creams used in the market to get rid of fine lines. They use some sade effects. So using the tip now you can easily get out of the corrugated and fine lines.

Moreover, the tip and dirty tang on the face of the tip face helps to remove the tan and makes the face bright. Let's learn about the tip of the face and make it look younger. Ingredients for this tip are green tea powder and yoghurt. Using these two, you can remove face wrinkles, fine lines, and make your face bright.

. Antioxidants, antioxidants and vitamins rich in green tea can increase the production of collagen in the skin and help eliminate wrinkles and fine lines. Increases elasticity in the skin. Repair damaged skin cells and make the skin brighten. Lactic acids in yoghurt are rich in nutrients to remove the black, impurities that are accustomed to the skin and make the skin white whitening. Combination of these two ingredients works great in giving your face light.

..

..

..

చాలా మందికి చర్మం సున్నితంగా ఉండుట వలన చర్మం తొందరగా డేమేజ్ అవుతుందిదాంతో వయస్సులో పెద్దవారిగా కనపడటమే కాకుండా ముడతలు,ఫైన్ లైన్స్ కూడవచ్చేస్తాయి. ఈ ముడతలు,ఫైన్ లైన్స్ వదిలించుకోవడానికి మార్కెట్ లో దొరికయాంటీ ఏజింగ్ క్రీమ్స్ వాడుతూ ఉంటారు. అవి వాడటం వలన కొన్ని సేడఎఫెక్ట్స్ రావచ్చు..

గ్రీన్ టీలో ఇది ఒకటి కలిపి రాస్తే ముఖంపై ముడతలు పోయి యవ్వనంగా కనపడుతుంది-

అందువల్ల ఇప్పుడు చెప్పబోయే చిట్కాను ఉపయోగిస్తే మీరముడతలు,ఫైన్ లైన్స్ బారి నుండి సులభంగా బయట పడవచ్చు.

అంతేకాక ఈ చిట్కా ముఖం మీద పేరుకున్న మురికి,మలినాలు తాన్ తొలగించటానిక బాగా సహాయపడి ముఖాన్నీ కాంతివంతంగా మారుస్తుంది. ముఖం మీద ముడతలను మాయచేసి యవ్వనంగా కన్పించేలా చేసే ఆ చిట్కా గురించి తెలుసుకుందాం.

చిట్కాకు కావలసినవి గ్రీన్ టీ పొడి,పెరుగు. ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి ముఖమీద ఏర్పడ్డ ముడతలు,ఫైన్ లైన్స్ తొలగించుకొని ముఖాన్ని కాంతివంతంగమార్చుకోండి.

గ్రీన్ టీలో యాంటీ ఏజింగ్ గుణాలు,యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, విటమిన్ససమృద్ధిగా ఉండుట వలన చర్మంలో కొలాజిన్ ఉత్పత్తిని పెంచి ముడతలు,ఫైనలైన్స్ తొలగించటంలో సహాయపడుతుంది. చర్మంలో సాగే గుణాన్ని పెంచుతుందిఅలాగే దెబ్బ తిన్న చర్మ కణాలను రిపేర్ చేసి చర్మాన్ని కాంతివంతంగచేస్తుంది.

పెరుగులోని లాక్టిక్ ఆమ్లాలు,పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉండుట వలచర్మంపై పేరుకున్న నలుపు,మలినాలను తొలగించి చర్మం తెల్లగా కాంతివంతంగఅయ్యేలా చేస్తాయి. ఈ రెండు పదార్ధాల కాంబినేషన్ మీ ముఖానికి కాంతినఇవ్వటంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

ఈ చిట్కాను ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం.

మొదట గ్రీన్ టీ ని మెత్తని పొడిగచేసుకోవాలి. రెండు స్పూన్ల గ్రీన్ టీ పొడిలో సరిపడా పెరుగు వేసి మెత్తనపేస్ట్ గా తయారుచేసుకోవాలి. ఈ పేస్ట్ ని ముఖానికి పేస్ ప్యాక్ వలె అప్లచేసి మూడు నిమిషాల పాటు మసాజ్ చేయాలి.

ఈ పేస్ ప్యాక్ ఆరిపోయాక నీటినపోస్తూ సున్నితంగా మసాజ్ చేస్తూ కడిగేయాలి. ఈ ప్యాక్ చర్మంలో ముడతలతొలగించటానికి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అలాగే చర్మంలో సాగే గుణాన్నపెంచుతుంది.

ఈ ప్యాక్ ని రోజు విడిచి రోజు ఉపయోగిస్తే మంచి ఫలితాలతొందరగా వస్తాయి.