మెంతులు మహిళలకు ఎంత సాయం చేస్తాయో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు  

Our Indians have used figs since ancient times. The symptoms and nutrients in the herbs reduce the number of health problems. When the curry is tasted, good smell will taste. Fertilizers are very beneficial when taking proper dose in the proper dose. But let's get in touch with them.

.

In our country, the food that has been prepared from the ancient period of tender will be given to children. There is a special reason for this. When you eat fenugreek seeds, milk becomes well. Dried to dry and dry the dew. Do not take wheat in the size of the fermented millet powder and add it to the sugar. Eat the Halwa every day. It works well for the baby .. If women get dill during pregnancy, the pains that occur during delivery are somewhat lower. But the fenugreek should be taken only in appropriate doses. There should be a limit to something ..

Dill is a solution to many health problems for women. Hormones release helps to reduce the problems of menstrual periods and the menstrual cycle also comes in. The problem is that people who have constipation problems eat the water soaked in water before eating every night.

మన భారతీయులు పురాతన కాలం నుండి మెంతులను ఉపయోగిస్తున్నారు. మెంతుల్లఉండే లక్షణాలు,పోషకాలు ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలను తగ్గిస్తాయి. మెంతులనకూరల్లో వేసినప్పుడు మంచి వాసన రుచి వస్తాయి..

మెంతులు మహిళలకు ఎంత సాయం చేస్తాయో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు-

మెంతులను సరైన మోతాదులసరైన క్రమంలో తీసుకుంటే చాలా ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అయితే వాటి గురించవివరంగా తెలుసుకుందాం.

మన దేశంలో పురాతన కాలం నుండి మెంతులతో తయారుచేసిన ఆహారాన్ని బాలింతలకపెట్టటం జరుగుతుంది. దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన కారణం ఉంది.

మెంతులను తింటబాలింతలో పాలు బాగా పడతాయి. మెంతులను నేతిలో వేగించి పొడి చేయాలి. మెంతుపరిమాణంలోనే గోధుమపిండిని తీసుకోని మెంతుల పొడి వేసి పంచదారతో హాల్వతయారుచేసుకోవాలి..

ఈ హాల్వా ను ని ప్రతి రోజు తినాలి. ఇది బాలింతకు బాగపనిచేస్తుంది.

గర్భధారణ సమయంలో స్త్రీలు మెంతులను తీసుకుంటే డెలివరీ సమయంలో వచ్చనొప్పులు కాస్త తక్కువగా ఉంటాయి.

అయితే మెంతులను తగిన మోతాదులో మాత్రమతీసుకోవాలి. దేనికైనా లిమిట్ అనేది ఉండాలి కదా.

మెంతులు అనేవి స్త్రీలకు ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని చూపుతాయిమెంతులను వాడటం వలన హార్మోన్స్ విడుదల సక్రమంగా ఉండి రుతు సమయంలో వచ్చసమస్యలు తగ్గటమే కాకుండా రుతుక్రమం కూడా సరిగ్గా వస్తుంది.

మలబద్దకం సమస్య ఉన్నవారు ప్రతి రోజు రాత్రి పడుకొనే ముందు నీటిలనానబెట్టిన మెంతులను తింటే ఆ సమస్య నుండి బయట పడతారు.