చెత్తబుట్టలో పడేసేవాటితో బ్యూటీ ఫ్యాక్స్.  

  • మనం ఏవైతే పనికిరావు అని చెత్తబుట్టలో వేస్తామో అవే సౌందర్య సాధనాలుగా ఉపయోగపడుతాయి. నిమ్మకాయ డొప్ప కూరగాయాలమీద తీసేసిన తొక్కలుటీ పెట్టిన తరవాత పడేసే టీ పొడిఇలా కాదేదీ బ్యూటీ కి అనర్హంమరి ఎలాగో మీరు చుడండి.

  • ‘టీ’ తయారుచేసిన తరువాత మిగిలిన టీ పిప్పిని బయటపడేయకండి.ఆ పిప్పిని కొంచెంసేపు ఫ్రిజ్ లో ఉంచి తరువాత దాన్ని ఒక కాటన్ బట్టలోకి తీసుకుని కళ్ళకింద పెట్టుకుంటే నల్లని వలయాలు పోతాయి అంతేకాదు ఉబ్బెత్తుగా ఉండే కళ్ళని సమానం చేస్తాయి.

  • చర్మం మీద ఉండే మృతకణాలు పోవాలి అంటే అరటిపండు తొక్కని తీసుకుని దానిమీద కొంచం చెక్కెర చల్లి చర్మంపై రుద్దితే చాలు. అయితే మొహం జిడ్డుగా ఉన్నవాళ్లు మాత్రం ఈ చిట్కాని ఫాలో అవ్వకూడదు. కమలాపండు తొక్కల్ని బాగా ఎండబెట్టి పొడిలా చేయాలి. ఆ పొడిలో కొంచం పసుపుకలిపి ఫేస్ ప్యాక్ లా ఉపయోగించవచ్చు.

  • గుడ్డును పగలగొట్టిన తర్వాత దాని పెంకులకు అంటిపెట్టుకుని ఉండే వైట్‌ను ముఖంపై రాసుకుని కాసేపు అలాగే ఉంచుకుని నీళ్లతో శుభ్రంగా, కడిగేసుకోవాలి.దీనివల్ల చర్మం మృదువుగా తయారవుతుంది

  • చంకలుఎప్పుడు చెమట వాసన వస్తూ ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు నిమ్మరసాన్ని చంకలో రాసి రుద్దుకుంటే మురికిపోతుంది, వాసన ఇక రాదు.అంతేకాదు నిమ్మరసాన్ని నల్లగా మారుతున్న ప్రదేశంలో రాసుకుంటే ఇక అక్కడ చర్మం నల్లపడదు.