పెళ్లిలో నుదుట బాసికం ఎందుకు ధరిస్తారు?  

Basikam Enduku Kadataru?-

మన భారతీయ సంప్రదాయంలో అనుసరించే కొన్ని పద్ధతులు ఆచారాలుగా మారిపోయాయిఅయితే ఆ ఆచారాల వెనక శాస్త్రీయమైన కారణాలు కూడా ఉన్నాయి.ప్రాచీన కాలంలహిందువులు ఏదైనా పనిని చేసేటప్పుడు దైవాన్ని ఆరాధించేవారు.ఆలా ఆరాదిస్తచేసే పనికి ఆటంకాలు రావని నమ్మకం.ఆ ఆచారాల్లో ఒకటైన పెళ్ళిలో బాసికఎందుకు కడతారో తెలుసుకుందాం.వివాహంలో బాసికానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది.

Basikam Enduku Kadataru?--Basikam Enduku Kadataru?-

బాసికం కట్టటం వెనక ఆధ్యాత్మికంగానే కాదు, శాస్త్రీయంగానూ ఎన్నో లాభాలఉన్నాయి.మానవ శరీరంలో దాదాపుగా 72 వేల నాడులు ఉన్నాయి.వాటిలో 14 నాడులచాలా ముఖ్యమైనవి.ఇవి శరీరం ఎప్పుడు ఉత్తేజంగా ఉంచటానికి సహాయపడతాయి.14 నాడుల్లో ఇడ, పింగళ, సుషుమ్మ అనేవి అతి ముఖ్యమైనవి.సుషుమ్న నాడికకుడి పక్కన సూర్యనాడి, ఎడమ పక్కన చంద్రనాడి ఉంటాయి.

Basikam Enduku Kadataru?--Basikam Enduku Kadataru?-

ఇవి నుదుట భాగంలో కలిసి అర్థచంద్రాకారంలో ఉంటుంది.వివాహ సమయంలో దీని మీఎవరి దృష్టి పడకుండా ఉండటానికి బాసికాన్ని కడతారు.బాసికఅర్ధచంద్రాకారం, త్రిభుజాకారం, చతురస్త్రాకారంలో ఉంటుంది.నుదుట భాగాబ్రహ్మ కొలువుంటాని హిందువులు ప్రగాఢ నమ్మకం.

సాధారణంగా వివాహ సమయంలో వధూవరులను అందంగా అలంకరిస్తారు.వారి అలంకరణనచూసి అతిథులు, బంధువులు ముచ్చట పడతారు.అలా అందరూ చూసేటప్పుడు వారిపై నదిష్టి కలుగుతుంది.ఈ నర దిష్టి కలగకుండా ఉండటానికి బ్రహ్మ కొలువున్న స్థానంలో బాసికాన్ని కడతారు.

దీని వల్ల భార్యభర్తల మధ్య బంధం మరింబలపడుతుందని ఒక నమ్మకం కూడా ఉంది.