ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు ఆఫీసర్ కి అరటిపండ్లు అమ్మే యువకుడి మధ్య సంభాషణ.! లాస్ట్ లో కౌంటర్ హైలైట్.!  

Banana Marchant Give Punch To The Current Officer-

 • ఒక అరటిపండ్ల వ్యాపారి అరటిపండ్లు అమ్ముకుంటున్నాడు…Electric board officer : అరటిపండు రేటు ఎంత?

  వ్యాపారి : సార్, ఈ అరటిపండ్లు మీరు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారో తెలిస్తే గానీ రేటు చెప్పలేను…

  Banana Marchant Give Punch To The Current Officer-

  Eb officer. : యేమి మాట్లాడుతున్నావ్ నీవు, నేనెందుకు తీసుకుంటే నీకెందుకు.?

  వ్యాపారి : లేదు సార్, మీరు ఈ పండు గుడికి తీసుకెళ్ళేదానికి అయితే పండు పది రూపాయలు,పిల్లలకోసం తీసుకున్నట్లైతే ఒకటి ఇరవై రూపాయలు…తెలిసిన వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్లడానికి అయితే ఇరవై అయిదు రూపాయలు….

 • ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు ఆఫీసర్ కి అరటిపండ్లు అమ్మే యువకుడి మధ్య సంభాషణ.! లాస్ట్ లో కౌంటర్ హైలైట్.!-Banana Marchant Give Punch To The Current Officer

 • మీరు తినడానికి తీసుకుంటే ముప్పై రూపాయలు మాత్రమే….

  Banana Marchant Give Punch To The Current Officer-

  E.B officer (విద్యుత్ శాఖ అధికారి): రేయ్, ఎవరిని మోసం చేయాలనుకుంటున్నావ్… ఒకటే పండు ఎలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రేట్లకి అమ్మాలనుకుంటున్నావ్…

  వ్యాపారి : this is my tariff plan.

 • యేమయ్యా…. మీరు మాత్రం ఒకే కరెంట్, ఒకే transmussion system పెట్టుకుని….

 • ఇంటికి సెపరేట్, షాప్ కి సెపరేట్, ఫ్యాక్టరీకి సెపరేట్ అని, వాటిలో మళ్ళీ వాడకాన్ని బట్టి సెపరేట్ రేట్…. అడిగితే tariff అని చెప్తారు .

 • మీకో రూలు మాకో రూలా.హా….