అయ్యప్ప దీక్షకు అన్ని నియమాలు ఎందుకు ఉన్నాయో తెలుసా?  

Ayyappa Swami Deeksha Rules-

అయ్యప్ప దీక్షలో చన్నీళ్ళ స్నానము,నెల మీద పడుకోవటం, ఒంటి పూభోజనం,చెప్పులు లేకుండా నడవటం,బ్రహ్మచర్యం పాటించటం, మద్యమాంసాదులుమసాలా దినుసులు వంటి తామసకారకాలైన వాటిని వదిలేటం వంటి నియమాలను ప్రతఒక్కరు పాటించవలసిందే.అయ్యప్ప దీక్షను తీసుకునేవారు గురు స్వామి దగ్గనుంచి తులసి,రుద్రాక్ష మాలను ధరించటం,నుదిటిన చందనం, విభూతి ధరిస్తారుఈ విధంగా ఈ నియమాల వెనక ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు దాగి ఉన్నాయి.

Ayyappa Swami Deeksha Rules--Ayyappa Swami Deeksha Rules-

Ayyappa Swami Deeksha Rules--Ayyappa Swami Deeksha Rules-

రెండు పూటల చన్నీటి స్నానము చేయటం వలన మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉంది భగవంతునఆరాధనలో ఏకాగ్రత కుదురుతుంది.తులసి పూసల నుంచి వెలువడే గాలి రోగనిరోధశక్తిని పెంచుతుంది.రుద్రాక్ష రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి వ్యాధులను అదుపులఉంచటానికి సహాయపడుతుంది.ఇక చందనం, విభూతి ధరించటం వలన చక్కటి వర్ఛస్సుధైర్యం, బలం కలుగుతుంది.

ఆహార నియమాలను పాటించటం వలన కోరికలు అదుపులో ఉంటాయి.చెప్పులు లేకుండనడిస్తే జీవితంలో భక్తులు కష్టాలను ఎదుర్కొనే శక్తి వస్తుంది.రంగురంగుబట్టలపై మమకారం ఉండకూడదనటానికే నలుపు దుస్తులను ధరించాలని నియమపెట్టారు.నలుపు తమోగుణాన్ని సూచిస్తుంది.అంతేకాక నరదృష్టి దోషాన్నహరిస్తుంది.