శ్రావణమాసంలో శివుని అనుగ్రహం పొందాలంటే ఎట్టి పరిస్థితిలోను ఈ తప్పులు చేయకూడదు... ఒక వేళ చేస్తే  

Avoid Doing These Common Mistakes During Shravana Month-

Sravana Monsoon begins in ten days. In the month of Shravan, the puja is starting from the preparations. In this placenta, North India goes to temples to worship Lord Shiva. Lord Shiva played a crucial role in the ocean floor in Sravanamassam. That is why this month is dedicated to Lord Shiva. The devotees believe that the wishes and wishes of fulfilling the wishes of Shiva in this holy month are fulfilled. That is why the devotees offer prayers, prayers, rituals and donations to devote the devotees in this month. Do not make some mistakes when worshiping Shiva devotees. Let's get to know about those mistakes.

Do not submit the yellow to shiva

Generally our puja equipment is yellow and saffron. The female goddesses must worship with yellow and saffron. But Shiva Yogi should not be so yellow.

Do not submit the valuables

Usually the anointing of Lord Shiva is anchored. But in the placenta, it is not possible to use the carnations. After submitting milk, you must submit to Shiva. .

You should be in Brahma Muharram in Shravana

Most people tend to flare up slightly in the bronze. But if you get a bath in the brahma maharat better. At the time of bathing, the positive energy in the body becomes active and concentrates on God.

No eggplant should be eaten

According to ancient Hindu rituals, Sravanamasam should not be eaten by the whole eggplant. In this month eating eggplant is considered okay.

To avoid evil thoughts

It is good to stay away from evil thoughts this month. They have a negative effect. So do good ideas. Do not torture innocent creatures. Anti-sedatives can lead to demonic tendency to avoid adverse effects if it does not get rid of carcasses ...

మరో పది రోజుల్లో శ్రావణ మాసం ప్రారంభం అవుతుంది. శ్రావణ మాసంలో చేసపూజలకు ఇప్పటి నుండే సన్నాహాలు మొదలు అవుతాయి. ఈ శ్రావణమాసంలో ఉత్తభారతదేశం వారు శివుణ్ణి పూజించటానికి దేవాలయాలకు వెళుతూ ఉంటారుశ్రావణమాసంలో జరిగిన సముద్రమధనంలో శివుడు కీలకమైన పాత్రను పోషించారుఅందువల్ల ఈ మాసమును శివునికి అంకితం చేయబడింది..

శ్రావణమాసంలో శివుని అనుగ్రహం పొందాలంటే ఎట్టి పరిస్థితిలోను ఈ తప్పులు చేయకూడదు... ఒక వేళ చేస్తే-Avoid Doing These Common Mistakes During Shravana Month

ఈ పవిత్ర మాసంలో శివుణ్ణఆరాదిస్తే కోరుకున్న కోరికలు,అనుకున్న పనులు నెరవేరతాయని భక్తువిశ్వాసం. అందుకే ఈ మాసంలో శివుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి భక్తులఉపవాసాలు, పూజలు, వ్రతాలు మరియు దానాల వంటి వాటిని భక్తి శ్రద్దలతచేస్తారు. శివుణ్ణి అంకితభావంతో పూజించేటప్పుడు కొన్ని తప్పులనచేయకూడదు.

ఆ తప్పుల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

పసుపును శివునికి సమర్పించకూడదుసాధారణంగా మన పూజ సామగ్రిలో పసుపు,కుంకుమ తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. స్త్రదేవతలకు తప్పనిసరిగా పసుపు,కుంకుమతో పూజ చేస్తాం. అయితే శివుడు యోగకాబట్టి పసుపు సమర్పించకూడదు.

పచ్చిపాలను సమర్పించకూడదుసాధారణంగా పచ్చిపాలతో శివునికి అభిషేకం చేస్తూ ఉంటాం. కానీ శ్రావణమాసంలమాత్రం పచ్చిపాలను ఉపయోగించకూడదు. పాలను కాచిన తర్వాతే శివునికి సమర్పచేయాలి.

శ్రావణమాసంలో బ్రహ్మ ముహర్తంలో మేల్కోవాలిచాలా మంది శ్రావణమాసంలో కాస్త లేటుగా లేగిస్తూ ఉంటారు. అయితే బ్రహ్ముహర్తంలో లేచి స్నానం చేస్తే మంచిది.

ఆ సమయంలో స్నానము ఆచరించటం వలశరీరంలో సానుకూల శక్తి క్రియాశీలంగా మారి ఏకాగ్రత భగవంతుని మీద ఉంటుంది..

వంకాయ తినకూడదుప్రాచీన హిందూ ధర్మాల ప్రకారం శ్రావణమాసం మొత్తం వంకాయను తినకూడదు. మాసంలో వంకాయ తినటం అశుభంగా భావిస్తారు.

చెడు ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలిఈ మాసంలో చెడు ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. అవి ప్రతికూల ప్రభావాన్నచూపుతాయి.

కాబట్టి మంచి ఆలోచనలను చేయాలి. అమాయక ప్రాణులను హింసించకూడదుమత్తు పదార్ధాలకు,మాంసాహారానికి దూరంగా లేకపోతే ప్రతికూల ప్రభావాన్నచూపి రాక్షస ప్రవృత్తిని కలిగిస్తాయి.