శ్రావణమాసంలో శివుని అనుగ్రహం పొందాలంటే ఎట్టి పరిస్థితిలోను ఈ తప్పులు చేయకూడదు... ఒక వేళ చేస్తే  

Avoid Doing These Common Mistakes During Shravana Month-

మరో పది రోజుల్లో శ్రావణ మాసం ప్రారంభం అవుతుంది.శ్రావణ మాసంలో చేసపూజలకు ఇప్పటి నుండే సన్నాహాలు మొదలు అవుతాయి.ఈ శ్రావణమాసంలో ఉత్తభారతదేశం వారు శివుణ్ణి పూజించటానికి దేవాలయాలకు వెళుతూ ఉంటారుశ్రావణమాసంలో జరిగిన సముద్రమధనంలో శివుడు కీలకమైన పాత్రను పోషించారుఅందువల్ల ఈ మాసమును శివునికి అంకితం చేయబడింది.ఈ పవిత్ర మాసంలో శివుణ్ణఆరాదిస్తే కోరుకున్న కోరికలు,అనుకున్న పనులు నెరవేరతాయని భక్తువిశ్వాసం.అందుకే ఈ మాసంలో శివుణ్ణి ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి భక్తులఉపవాసాలు, పూజలు, వ్రతాలు మరియు దానాల వంటి వాటిని భక్తి శ్రద్దలతచేస్తారు.

Avoid Doing These Common Mistakes During Shravana Month- తెలుగు భక్తి కళ ఆద్యాధమిక ప్రసిద్ధ గోపురం పండగలు పూర్తి విశేషాలు -Avoid Doing These Common Mistakes During Shravana Month-

శివుణ్ణి అంకితభావంతో పూజించేటప్పుడు కొన్ని తప్పులనచేయకూడదు.ఆ తప్పుల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

పసుపును శివునికి సమర్పించకూడదుసాధారణంగా మన పూజ సామగ్రిలో పసుపు,కుంకుమ తప్పనిసరిగా ఉంటాయి.స్త్రదేవతలకు తప్పనిసరిగా పసుపు,కుంకుమతో పూజ చేస్తాం.అయితే శివుడు యోగకాబట్టి పసుపు సమర్పించకూడదు.

పచ్చిపాలను సమర్పించకూడదుసాధారణంగా పచ్చిపాలతో శివునికి అభిషేకం చేస్తూ ఉంటాం.కానీ శ్రావణమాసంలమాత్రం పచ్చిపాలను ఉపయోగించకూడదు.పాలను కాచిన తర్వాతే శివునికి సమర్పచేయాలి.

శ్రావణమాసంలో బ్రహ్మ ముహర్తంలో మేల్కోవాలిచాలా మంది శ్రావణమాసంలో కాస్త లేటుగా లేగిస్తూ ఉంటారు.అయితే బ్రహ్ముహర్తంలో లేచి స్నానం చేస్తే మంచిది.ఆ సమయంలో స్నానము ఆచరించటం వలశరీరంలో సానుకూల శక్తి క్రియాశీలంగా మారి ఏకాగ్రత భగవంతుని మీద ఉంటుంది.

వంకాయ తినకూడదుప్రాచీన హిందూ ధర్మాల ప్రకారం శ్రావణమాసం మొత్తం వంకాయను తినకూడదు.మాసంలో వంకాయ తినటం అశుభంగా భావిస్తారు.

చెడు ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలిఈ మాసంలో చెడు ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.అవి ప్రతికూల ప్రభావాన్నచూపుతాయి.కాబట్టి మంచి ఆలోచనలను చేయాలి.అమాయక ప్రాణులను హింసించకూడదుమత్తు పదార్ధాలకు,మాంసాహారానికి దూరంగా లేకపోతే ప్రతికూల ప్రభావాన్నచూపి రాక్షస ప్రవృత్తిని కలిగిస్తాయి.