అరవింద సమేతా మూవీ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్     2018-10-12   17:17:36  IST  Sainath G

Nizam – Rs 5.73 C
Ceded – Rs 5.48 C
Guntur -Rs 4.14 C
UttarAndhra – Rs 3.12 C
East Godavari – Rs 2.77 C

West Godavari – Rs 2.37 C
Krishna – Rs 1.97 C
Nellore – Rs 1.06
AP/TS Total – Rs 26.64 C