ఏడాది మొత్తం ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఆ రోజు మాత్రం సుమ తప్పకుండా..! 20 ఏళ్ల క్రితం విలువ తెలియక.!  

Anchor Suma About Voting Rights-

Suma Kanagalai is an unmanned Maharani. In the field of excellence in the field of excellence, it is the year after the punching of spaghetti .. Anybody who does not succeed, everyone is going to be happy. On the one hand TV programs and audio functions are moving forward .

.

The whole year is a busy schedule. She looks in any channel. Smiling, laughing, satirizing the program makes me feel better. The busy suma that day is going to take a one hour break and go to vote as a citizen of democracy. Everybody has the right to use the right to vote. The vote value of 20 years ago was not well known. This time it will definitely vote. Whichever government comes, whose life is theirs. However, voting is the minimum task of using the right to vote.

సుమ కనకాల.తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో మకుటం లేని మహరాణి...

ఏడాది మొత్తం ఎంత బిజీగా ఉన్నా ఆ రోజు మాత్రం సుమ తప్పకుండా..! 20 ఏళ్ల క్రితం విలువ తెలియక.!-Anchor Suma About Voting Rights

యాంకరింగ్ రంగంలో తనదైన శైలిలో ఎన్నో ఏళ్లుగా దూసుకుపోతుంది.స్పాంటేనియస్ గా పంచ్ లు వేయడంలో సుమ తర్వాతే ఎవరైనా.

అందుకే చిన్నా పెద్దా తేడాలేకుండా అందరూ సుమని అభిమానిస్తారు.ఒకవైపు టివి ప్రోగ్రాములు,మరోవైపు ఆడియో ఫంక్షన్లకు యాంకరింగ్ చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు సుమ.

ఏడాది మొత్తం బిజీ షెడ్యూల్ సుమ గారిది. ఏ చానెల్‌లో చూసినా ఆమె కనిపిస్తుంది. నవ్వుతూ, నవ్విస్తూ సెటైర్లు వేస్తూ ప్రోగ్రాంని రక్తికట్టిస్తుంది. మరి అంత బిజీగా ఉండే సుమ ఆ ఒక్కరోజు మాత్రం ఓ గంట విరామం తీసుకుని ప్రజాస్వామ్యం పట్ల బాధ్యత గల పౌరురాలిగా ఓటు వేయడానికి వెళతానంటోంది.

ప్రతి ఒక్కరికీ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెబుతోంది...

20 ఏళ్ల క్రితం ఓటు విలువ అంతగా తెలియక వేయలేకపోయామన్నారు. ఈసారి మాత్రం తప్పకుండా ఓటు వేస్తానంటోంది. ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా ఎవరి జీవితం వారిది.

అయితే ఓటు వేయడాన్ని కనీస కర్తవ్యంగా భావించి ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోమంటోంది.