అమెరికాలో కొత్త చట్టం..  

  • చాలా దేశాలలో పొగ తాగేవారి వయస్సు కనీసం 18 ఏళ్ళ దాటి ఉండాలని నియమం ఉంటుంది. దాదాపు అన్ని దేశాలలో ఇదే రకమైన పద్దతి ఉంది. అయితే అమెరికాలోని హవాయి రాష్ట్రంలో మాత్రం ఈ పరిమితి 21 ఏళ్లుగా నిర్ధారించబడింది. ఆ వయసు ఉన్న వాళ్లకి మాత్రమే అక్కడ పొగాకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే

  • American New Rule On Smoking-Nri

    American New Rule On Smoking

  • ఇప్పుడు హవాయిలో 21 ఏళ్ల నిభంధానని మార్చి ఇప్పుడు ఆ పరిమితిని 100 ఏళ్ళకి పెంచాలనే కొత్త ప్రతిపాదనని ముందుకు తీసుకువచ్చారు. అక్కడి చట్ట ప్రతినిధి రిచర్డ్‌ క్రీగన్‌. 2024లో ఆ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మొత్తం సిగరెట్‌ పై నిషేదం విధించాలనేది ఆయన లక్ష్యంగా తెలుస్తుంది.

  • American New Rule On Smoking-Nri
  • అయినప్పటికీ సిగరెట్ అమ్మకాలు హవాయిలో ఎంతో ఖటినంగానే ఉంటాయి. అయితే ఈ బిల్లుని ఎలా రూపొందించారంటే. చట్టరీత్యా పొగతాగే వయసును వచ్చే ఏడాదికి 30 ఏళ్లకు, 2021లో ఆ వయస్సు 40 ఏళ్లకు, 2022లో మళ్ళీ 50 ఏళ్లకు, 2023లో 60 ఏళ్లకు అలా క్రమ క్రమంగా వెంచుతూ 2024లో వందేళ్లకు పెంచాలని ఆయన ఈ బిల్లులో ప్రతిపాదించారు.