మహాభారతం ప్రకారం రహస్యాలను ఆ ఆరుగురికి తెలియకూడదు... ఎవరు వారు తెలుసా?  

Amazing Facts Of Mahabharata-mahabharata,telugu Bhakti,telugu Devotional,మహాభారతం

 • మహాభారతంలోని ఒక భాగంను భగవద్గీతగా చెప్పుకోవచ్చు. భగవద్గీతలో ఎన్నో అద్బుతమైన జీవిత సత్యాలు ఇంకా పలు మంచి పనుల గురించి చెప్పడం జరిగింది.

 • మహాభారతం ప్రకారం రహస్యాలను ఆ ఆరుగురికి తెలియకూడదు... ఎవరు వారు తెలుసా?-Amazing Facts Of Mahabharata

 • మహాభారతంలో మొత్తం ఒక లక్ష వరకు శ్లోకాలు ఉంటాయి. ఆ శ్లోకాల్లో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఎంతో గొప్ప అర్థంను కలిగి ఉంటుంది.

 • అలాంటి స్లోకాలు జీవితం బాగు పడేందుకు చాలా ఉపయోగబడతాయి. అందులోని ఒక స్లోకం మనం మన యొక్క రహస్యాలు ఆరుగురికి చెప్పకూడదు అని ఉంటుంది.

 • ఆ ఆరుగురు ఎవరు, వారికి ఎందుకు రహస్యాలు చెప్పకూడదు అనే విషయాన్ని పండితులు క్షుణ్ణంగా వివరించారు.

  ఇప్పుడు ఆ ఆరుగురు ఎవరు? వారికి ఎందుకు వివరించవద్దు అనే విషయాలు తెలుసుకుందాం

  మూర్ఖుడు మరియు పిచ్చివాడు : మూర్ఖుడు లేదా పిచ్చివాడు ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్థాడో అతడికే తెలియదు.

 • అలాంటి వ్యక్తికి ఏదైనా రహస్యం చెబితే ఒకసారి కాకుంటే ఒకసారి అయినా అది బయటి వ్యక్తుల వద్ద చెప్పే ప్రమాదం ఉంది. పిచ్చి వారు కూడా రహస్యాలను ఎక్కువగా ఉంచుకోలేరు.

 • అందుకే ఎలాంటి రహస్యమైనా మూర్ఖులకు మరియు పిచ్చివారికి చెప్పకుండా ఉండటం మంచిది

  Amazing Facts Of Mahabharata-Mahabharata Telugu Bhakti Devotional మహాభారతం

  స్త్రీలు :

  ఆడవారి నోట్ల మాట ఆగదు అంటూ అప్పట్లో వారికి శాపం తగిలింది. ఆడవారు ఏ విషయాన్ని అయినా ఎవరితోనో ఒకరితో చెప్పుకుని, వారి కడుపులో బారం తగ్గించుకోవాలి, లేదంటే వారికి కడుపులో బాధ అలాగే ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకే ఏదైనా రహస్యం అనుకున్నప్పుడు ఆడవారికి మాత్రం అస్సలు చెప్పవద్దు.

 • వారి నోట్లో ఏమాట ఆగదు.

  Amazing Facts Of Mahabharata-Mahabharata Telugu Bhakti Devotional మహాభారతం

  చిన్న పిల్లలు :

  అబం శుభం తెలియని చిన్న పిల్లలకు రహస్యాలు చెబితే వారికి తెలియకుండానే అవి వారి నుండి బయటకు వస్తాయి. అందుకే పిల్లల ముందు జాగ్రత్తగా మాట్లాడటంతో పాటు, జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి.

 • అత్యాశపడేవారు మరియు దుర్మార్ఘుడు :

  ఏదైనా రహస్యంను ఒక వ్యక్తికి చెప్పామే అనుకుంటే, ఆ వ్యక్తి అత్యాశ పరుడు అయితే ఖచ్చితంగా ఆ రహస్యం వల్ల అతడికి ఏదైనా కలిసి వస్తుంది అంటే రహస్యంను చెప్పే అవకాశం ఉంది. అందుకే అత్యాశ కలిగిన వ్యక్తికి రహస్యాలు చెప్పడం ఎప్పటికైనా ప్రమాదమే.

 • అందుకే ఈ ఆరుగురికి మీ యొక్క రహస్యాలు చెప్పకుండా ఉంటే మంచిది. ఈమద్య కాలంలో ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా పై ఆరు గుణాల్లో ఏదో ఒక గుణం కనిపిస్తూనే ఉంది.

 • అందుకే ఎవరి రహస్యాలు వారి వద్దే ఉంచుకుంటే మంచిదేమో కదా.!