ఉప్పు తో బోలెడు లాభాలు..!!!  

Amazing Benefits Of Salt-

English Summary:We'll be using in a substance that can be turned off in a regular kitchen salt. Salt to taste materials offer many benefits for us, as kakunda.

We're cooking food, dishes, black, fade, though, that the madipovadam little salt and put in a bowl of boiling water. Fifteen minutes later to put the water to be washed once vampi.

When we tie the hands smell of garlic is used for foods such as garlic and fall. In lemon juice, salt and wash hands povalante the smell is the result.

If inflammation of the feet as a bit tepid salt water, with the addition of baking soda to put the feet. Immediate relief.

Apple slices with salt water to be unchanged as black.

Sweat on clothing, wine stains on cotton wool dipped in salt povalante vennillallo imposed on exchanges is a good result.......

మనం నిత్యం వంటింట్లో ఉప్పు ని ఎదో ఒక పదార్ధం లో ఉపయోగిస్తూనే ఉంటాం . ఉప్పు పదార్థాలకు రుచి ని ఇవ్వడమే కాకూండా మనకు ఎన్నో లాభాలని చేస్తుంది.మనం వంట చేస్తున్నపుడు ఆహారం మాడిపోవడం వల్ల గిన్నెలు నల్లగా మారతాయి అలాంటపుడు ఆ గిన్నెలో నీళ్లు పోసి కొంచెం ఉప్పు వేసి మరిగించాలి...

ఉప్పు తో బోలెడు లాభాలు..!!!-

పదిహేను నిమిషాల తర్వాత నీళ్లు వంపి ఒకసారి కడిగితే చాలు.వంటలకు మనం వెల్లుల్లి ఉపయోగిస్తాం అలాంటి వెల్లుల్లి పొత్తు తీసినప్పుడు చేతులు వాసన వస్తాయి. ఆ వాసన పోవాలంటే నిమ్మరసం లో ఉప్పు వేసి చేతులు కడుగుకుంటే ఫలితం ఉంటుంది.

పాదాలు మంట గా అనిపిస్తే గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కొంచెం ఉప్పు, బేకింగ్ సోడా కలిపి అందులో కాళ్ళను ఉంచాలి. తక్షణమే ఉపశమనం కలుగుతుంది.ఆపిల్ ముక్కలు నల్ల గా మారకుండా ఉండాలంటే ఉప్పు నీళ్ళల్లో ఉంచాలి.

దుస్తుల మీద చెమట, వైన్ మరకలు పోవాలంటే వేణ్ణీళ్ళల్లో ఉప్పు వేసి దూది ని ముంచి మారకాల మీద రుద్దితే మంచి ఫలితం ఉంటుంది.కళ్ళు అలసటగా అనిపిస్తే వేడి నీటిలో 1/2 స్పూన్ ఉప్పు వేసి ఆ నీటితో కళ్ళు కడిగితే అలసట మాయమైపోతుంది