కాఫీ గింజలతో ఉపయోగాలు తెలిస్తే....షాక్ అవ్వాల్సిందే  

Uses Of Coffee Beans-

English Summary:Vachi coffee in the morning is not to do any work tragande. Fatigue, exhaustion, even'll be drinking coffee.Apart from coffee to taking away a number of fatigue. Veddam that uses such a look.

Coffee powder made four flour. What is a surprise! But it's true.Coffee, coconut powder and mix together in a face-to-face with a dry, then rinse. Thus, rather than switching to soften the face turns bright.

If the hair on the head and took the talasnanamu coffee grounds would be caught. In this way, the better the outcome will appear once a week.

There is also a feature of coffee to eliminate odors. Car, rooms, fridges odor comes from...If you put a cup of coffee, beans and odor will disappear quickly.

From the hands of garlic, onion smell an urban scramble. The smell of coffee will be cleaned up quite a bit of the way, then dry hands.

ఉదయం లేవగానే కాఫీ త్రాగందే ఏ పని చేయాలనీ అనిపించదు. అలసట,బడలిక ఉన్న సమయంలో కూడా కాఫీ త్రాగుతూ ఉంటాం. కాఫీ అలసటను దూరం చేయటానికే కాకుండా అనేక రకాలుగా ఉపయోగపడుతుంది..

కాఫీ గింజలతో ఉపయోగాలు తెలిస్తే....షాక్ అవ్వాల్సిందే -

ఆ ఉపయోగాలపై ఒక లుక్ వేద్దాం. కాఫీ పొడితో నలుగు పిండి తయారుచేసుకోవచ్చు. ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది కదా ! అయితే ఇది నిజం.

కాఫీ పొడిలో కొంచెం కొబ్బరినూనె వేసి కలిపి ముఖానికి రాసి ఆరిన తర్వాత ముఖాన్ని శుభ్రం చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా చేయుట వలన ముఖం మృదువుగా మారటమే కాకుండా కాంతివంతంగా మారుతుంది. కాఫీ డికాషన్ ని తలకు పట్టించి తలస్నానము చేస్తే జుట్టు పట్టుకుచ్చు లా ఉంటుంది.

ఈ విధంగా వారానికి ఒకసారి చేస్తే మంచి ఫలితం కనపడుతుంది. కాఫీకి దుర్వాసనలను తొలగించే లక్షణం కూడా ఉంది. కారు,గదులు,ఫ్రిడ్జ్ ల నుండి దుర్వాసన వస్తుంటే….ఒక కప్పులో కాఫీ గింజలు వేసి ఉంచితే దుర్వాసన ఇట్టే మాయం అవుతుంది.

చేతుల నుంచి వెల్లుల్లి,ఉల్లిపాయ వాసన ఒక పట్టాన పోవు. అలాంటప్పుడు కొంచెం కాఫీ పొడిని చేతులకు రాసుకొని శుభ్రం చేసుకుంటే వాసన పోతుంది. కొన్ని పాత్రలకు జిడ్డు,మురికి తొందరగా వదలవు.

అప్పుడు కొంచెం కాఫీ పొడితో శుభ్రం చేస్తే సులువుగా జిడ్డు,మురికి తొలగిపోతాయి. పిల్లలు వాడే షూ దుర్వాసన వస్తూ ఉంటుంది. ఆ వాసన పోవాలంటే కొంచెం కాఫీ పొడి చల్లితే కొంచెం సేపటికి దుర్వాసన పోతుంది.