అజ్ఞాతవాసి రెండు రోజుల కలెక్షన్లు   Agnyaathavaasi 2 Days Collections     2018-01-12   05:27:23  IST  Raghu V

Nizam – 7.32 cr
Ceded – 3.93 cr
UA – 3.98 cr
East – 3.04 cr
West – 3.82 cr
Guntur – 4.06 cr
Krishna – 2.14 cr
Nellore – 1.78 cr

Telugu states total share – 30.07 cr

* HUGE DROP … Day 2 below than another epic disaster Spyder.

* WW share around 45cr. Below par.

* At this trend, would end up as a DISASTER