అదృష్టం కలసిరావడానికి ఏవారంలో, ఏ దేవుడుకి, ఎన్ని ప్రదక్షణలు చేయాలో తెలుసా?  

Significance Of Pradakshina In Temples-telugu Devotional

మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండాలంటే గుడికి వెళుతూ ఉంటాం.గుడికి వెళ్ళాక తప్పనిసరిగా 3,5,7 బేసి సంఖ్యలో ప్రదిక్షణలు చేస్తూ ఉంటాం.

Significance Of Pradakshina In Temples-Telugu Devotional

అయితే ఏ రోజు ఏ దేవుడికి ఎన్ని ప్రదక్షిణలు చేస్తే అదృష్టం కలిసివస్తుందో తెలుసుకుందాం.చాలా మందికి ఏ దేవుడికి ఎన్ని ప్రదిక్షణలు చేయాలో తెలియదు.

ఇప్పుడు ఆ వివరాలను తెలుసుకుందాం.

Significance Of Pradakshina In Temples-Telugu Devotional

ఆదివారం – సూర్యనారాయణ స్వామికి 18 ప్రదక్షణలు, నవగ్రహాలకు 18 ప్రదక్షణలు, నాగేంద్ర స్వామికి 18 ప్రదక్షణలు,సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి 27 ప్రదక్షణలు చేస్తే మంచి జరుగుతుంది.

సోమవారం – శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి 20 ప్రదక్షణలు, శ్రీరామ చంద్రునికి 20 ప్రదక్షణలు, శ్రీ కృష్ణుడికి 20 ప్రదక్షణలు చేయాలి.

మంగళవారం – సింధూర ఆంజనేయస్వామికి 21 ప్రదక్షణలు.శివాలయంలో 18 ప్రదక్షణలు, గణపతికి 27 ప్రదక్షణలు చేస్తే మంచిది.

బుధవారం – సరస్వతీ దేవికి 17 ప్రదక్షణలు చేయాలి.
గురువారం – శ్రీ సాయి దేవాలయంలో 16 ప్రదక్షణలు చేయాలి.

శుక్రవారం – దుర్గాదేవికి 20 ప్రదక్షణలు చేయాలి.

శనివారం – వెంకటేశ్వర స్వామికి 21 ప్రదక్షణలు చేయాలి.ఈ విధంగా ఇష్ట దైవానికి ఇష్టమైన రోజు ప్రదక్షిణలు చేస్తే అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.

DEVOTIONAL